Professori Veli-Matti Värri Politiikasta -raadin keskustelussa

Ilmastokriisi saa nuoret sekä toimimaan että synnyttää heissä huolta. Poliittisen järjestelmän kyky vastata kriisiin tulee määrittämään nuorten aktivismia. Politiikasta-raadin aiheena koulu, kasvatus, nuoret ja ilmastokriisi.

Keskustelijoina POISED-tutkimusryhmän professorin Veli-Matti Värrin lisäksi Politiikasta -lehden päätoimittaja Mikko Poutanen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Emma Hakala, Hämeenlinnan Vuorentaan alakoulun rehtori Kristiina Ahola ja entinen Politiikasta-lehden toimituskunnan jäsen ja Kuopion lyseon lukion lehtori Miika Raudaskoski.

Lue lisää Politiikasta -sivustolta.

Uutuuskirja pohtii, syrjäyttääkö osaamis- ja kompetenssipuhe sivistyksen koulutuksessa

Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa -teos (Tampere University Press) tarkastelee suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmista. Teoksessa on mukana myös POISED-tutkijoita.

Tampere University Pressin tiedotteesta:

Kirjan luvut ottavat kantaa koulutuspolitiikkaa ja opetussuunnitelmia koskevien keskustelujen keskeiseen kysymykseen: mikä tai kenen tieto on kaikkein tärkeintä. Suomalaiseen perusopetukseen kytkeytyvien uusien tulokulmien ohella luvut käsittelevät korkeakoululaitosta sekä murrosvaihetta elävää varhaiskasvatusta. Teoksessa heijastuu huoli siitä, häivyttääkö trendikäs osaamis- ja kompetenssipuhe sisällöllisesti ja ideologisesti laaja-alaisen sivistysihanteen koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelman tienviittana.

Kirja on suunnattu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille, opettajille, opiskelijoille sekä opetushallinnon ja koulutuspolitiikan toimijoille. Se on jatkoa vuonna 2017 julkaistulle teokselle Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen(toim. Autio, Hakala & Kujala). Edeltäjänsä lailla tämän teoksen tarkoituksena on tuoda kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen ideoita maailmanlaajuisesti hyvin elinvoimaisesta ja vilkkaasta tutkimussuunnasta – opetussuunnitelmatutkimuksesta.

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Tero Autio, Liisa Hakala ja Tiina Kujala (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Professori Tero Autio, tero.h.autio@gmail.com

Yliopistonlehtori Tiina Kujala, tiina.kujala@tuni.fi

Yliopistonlehtori Liisa Hakala, liisa.hakala@helsinki.fi

POISED-tutkijoille Koneen säätiön apurahoja

POISED-tutkimusryhmän jäsenet saivat Koneen säätiöltä hankeapurahoja ja henkilökohtaisia apurahoja.

Dosentti, KT Antti Saari ja työryhmän jäsenet väitöskirjatutkija, KM Johanna Kallio sekä väitöskirjatutkija, KM Jan Varpanen saivat 239 000€:n apurahan Aktivismia toivon ja toivottomuuden tuolla puolen itsekasvatuksen mahdollisuudet ekokriisin aikakaudella -hankkeeseen.

Hanke sai huomiota myös Koneen apurahauutisoinnissa: ”Dosentti, KT Antti Saari työryhmineen (239 000€) lähestyy ilmaston lämpenemistä itsekasvatuksellisena haasteena, joka ilmenee erityisesti ilmastoaktivismissa, jossa pyritään vaikuttamaan ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviin rakenteisiin. Hankkeessa nähdään, että ihmisten toimintakyvyn säilymisen haaste liittyy erityisesti toivoon ja toivottomuuteen. Pelkästään toivoon nojaaminen ei riitä, mutta tilanteen monimutkaisuus saattaa taas johtaa toivottomuuteen. Itsekasvatuksen tulisi siksi pyrkiä niiden tuolle puolen.” Lue lisää hankeapurahasta täältä!

Väitöskirjatutkija, KM Sonja Helkala sai henkilökohtaisen 115 200€:n apurahan väitöskirjatyöhönsä Poliittiset tunteet demokratiakasvatuksessa. Lue lisää täältä!

Professori Veli-Matti Värri on varajohtaja professori Päivi Honkatukian johtamassa NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -hankkeessa, joka sai 400 000€:n hankeapurahan. Lue lisää täältä!

Innolla kohti uutta, rohkeaa tutkimusta!