Self-Cultivation: a Form of Adult Environmental Education

Picture: Lukas from Pexels

In this PhD research grant researcher Johanna Kallio is studying ecologically oriented self-cultivation in the Anthropocene as a form of adult environmental education. The purpose of her doctoral thesis is to develop theoretical pedagogical model that responses current folk educational challenges of achieving good and flourishing life in the Antropocene despite of growing awareness of the devastating effects caused by continuing eco crises.

The model is developed from three different angles through articles that will be included to Kallio’s thesis. These three drafts of models will be developed further by merging them together as a pedagogical model for biophilic self-cultivation. All drafts created in the articles and the model in her futhercoming integrative chapter describe pedagogical transformation from biophobia, fear of nature, to biophilia, loving and integrating the nature around and in us.

The project has partly been funded by Kansan Sivistysrahasto from Viola Järvinen fund (2018) and Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta (2020).

Articles realted to this study (in Finnish):

Kallio, J., Pulkki, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. (2022) Ekoterapeuttinen itsekasvatus: Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa. Kasvatus & Aika, 16(3), 25–48. https://doi.org/10.33350/ka.111733

Kallio, J. & Pulkki, J. (2022) Elämää vaalivan itsekasvatuksen luonnos. Aikuiskasvatus 42(1), 25–36. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115551

Other writings related to this study (in Finnish):

Kallio, J. (2022) Itsekasvatusta ekokriisien varjossa. Tampereen yliopiston Alusta!-verkkolehti. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/02/21/itsekasvatusta-ekokriisien-varjossa/.

Kallio, J. (2022) Suoritus – vai elämä? O’Connor, Brian. (2022). Joutilaisuus. Essee filosofiasta. Suomentanut Tommi Kakko. Niin & Näin.157 sivua; Stranius, Leo. (2022). Tehokkuuden taika – Näin voit elää enemmän. Into Kustannus. 207 sivua. Aikuiskasvatus, 42(3), 252–256. https://doi.org/10.33336/aik.122037

Kallio, J. (2022) Oikeudenmukaisuuden puolustus: Buxton, Rebecca & Whiting, Lisa (toim.) (2021). Filosofian kuningattaret. Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Niin & näin. 218 sivua; Eilenberger, Wolfram (2021). Vapauden tuli. Filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933–1943. Suomentanut Tommi Uschanov. Siltala. 366 sivua. Aikuiskasvatus, 42(1), 86–89. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115559

Kallio, J. (2021) Matkalle minuun: Solnit, Rebecca (2020). Eksymisen kenttäopas. Suomentanut Pauliina Vanhatalo. Kustantamo S&S. 254 sivua; Pollan, Michael (2018). Toinen luonto – puutarhurin oppivuodet. Suomentanut Tapani Kilpelainen. Niin & Näin. 288 sivua; Thoreau, Henry (2015). Kävelemisen taito. Suomentanut Markku Envall. Basam Books. 77 sivua. Aikuiskasvatus 41(2), 188–190. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.109331

Interviews (in Finnish):

EPALE: Ilmastokasvatuksella vastauksia ilmastokriisiin. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/itsekasvatuksella-vastauksia-ilmastokriisiin

Blog texts (in Finnish):

Kallio, J. (29.9.2021) Iduista versoiksi – Ajatuksia itsen kasvattamisesta ekokriisien ajassa. 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-iduista-versoiksi/.

Aikuiskasvatuksen eurooppalainen foorumi EPALE kääntää kirjoituksen englanniksi (From Sprouts to Shoots – Thoughts about Self-Cultivation in a Time of Ecological Crises) ja ruotsiksi (Från frö till planta – Tankar om självfostran under ekokrisen). 

Kallio, J. (23.2.2021) Ekososiaalisen sivistyksen ituja – puutarhasta? 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-ekososiaalisen-sivistyksen-ituja/.

Podcast episode (in Finnish, also related to EnAct Research Project):

Visiting researcher in Tutkijan taajuudella -podcast, Radio Moreeni

Ilmastokriisiä ei voi pysäyttää, mutta kurssia voi vielä muuttaa. Time 20:46.