Ecotherapeutic Self-Cultivation as Environmental Education

Picture: Lukas from Pexels

In her educational theoretic PhD research, Kallio develops the theory of adult environmental education from the point of view of self-cutivation, i.e. education for self-directed thinking and emotional work. In the dissertation, everyday philosophical discussion and thinking is understood as a kind of therapeutic method (see e.g. Fisher 2011; Nussbaum 2008) that can help individuals to critically observe their adopted views of the world and, through value work, to change their actions. Kallio’s dissertation is based on the model of therapeutic arguments developed by philosopher Martha Nussbaum (1947–) from ancient theories (Nussbaum 2018), where the practice of philosophy has a practical and concrete goal: to help the interlocutor to free themself from harmful thoughts and behaviours.

In her doctoral thesis, Kallio defines these harmful thoughts and behavioural norms, in particular as environmentally unsustainable practices. Kallio develops the model of therapeutic arguments by reinterpreting the Finnish theory of self-cultivation as environmental education (see e.g. Alkio 1916; Hollo 1931; Harva 1955). The Finnish theoretical tradition is built on ancient theories and for many of its theorists, the ethically sustainable environmental relationship of the human being is one of the most central elements in growing as a human being. In her PhD dissertation, Kallio combines these two theories into a theoretical synthesis of environmental education, which she calls ’ecotherapeutic self-cultivation’. It harnesses philosophical disscussion into an interactive method of adult environmental education.

The project has partly been funded by Kansan Sivistysrahasto from Viola Järvinen fund (2018) and Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta (2020).

Articles realted to this study (in Finnish):

Kallio, J., Pulkki, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. (2022) Ekoterapeuttinen itsekasvatus: Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa. Kasvatus & Aika, 16(3), 25–48. https://doi.org/10.33350/ka.111733

Kallio, J. & Pulkki, J. (2022) Elämää vaalivan itsekasvatuksen luonnos. Aikuiskasvatus 42(1), 25–36. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115551

Other writings related to this study (in Finnish):

Kallio, J. (2022) Itsekasvatusta ekokriisien varjossa. Tampereen yliopiston Alusta!-verkkolehti. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/02/21/itsekasvatusta-ekokriisien-varjossa/.

Kallio, J. (2022) Suoritus – vai elämä? O’Connor, Brian. (2022). Joutilaisuus. Essee filosofiasta. Suomentanut Tommi Kakko. Niin & Näin.157 sivua; Stranius, Leo. (2022). Tehokkuuden taika – Näin voit elää enemmän. Into Kustannus. 207 sivua. Aikuiskasvatus, 42(3), 252–256. https://doi.org/10.33336/aik.122037

Kallio, J. (2022) Oikeudenmukaisuuden puolustus: Buxton, Rebecca & Whiting, Lisa (toim.) (2021). Filosofian kuningattaret. Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Niin & näin. 218 sivua; Eilenberger, Wolfram (2021). Vapauden tuli. Filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933–1943. Suomentanut Tommi Uschanov. Siltala. 366 sivua. Aikuiskasvatus, 42(1), 86–89. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115559

Kallio, J. (2021) Matkalle minuun: Solnit, Rebecca (2020). Eksymisen kenttäopas. Suomentanut Pauliina Vanhatalo. Kustantamo S&S. 254 sivua; Pollan, Michael (2018). Toinen luonto – puutarhurin oppivuodet. Suomentanut Tapani Kilpelainen. Niin & Näin. 288 sivua; Thoreau, Henry (2015). Kävelemisen taito. Suomentanut Markku Envall. Basam Books. 77 sivua. Aikuiskasvatus 41(2), 188–190. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.109331

Interviews (in Finnish):

EPALE: Ilmastokasvatuksella vastauksia ilmastokriisiin. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/itsekasvatuksella-vastauksia-ilmastokriisiin

Blog texts (in Finnish):

Kallio, J. (29.9.2021) Iduista versoiksi – Ajatuksia itsen kasvattamisesta ekokriisien ajassa. 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-iduista-versoiksi/.

The European Platform for Adult Education EPALE translated the article into English (From Sprouts to Shoots – Thoughts about Self-Cultivation in a Time of Ecological Crises) and Swedish (Från frö till planta – Tankar om självfostran under ekokrisen).

Kallio, J. (23.2.2021) Ekososiaalisen sivistyksen ituja – puutarhasta? 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-ekososiaalisen-sivistyksen-ituja/.

Podcast episode (in Finnish, also related to EnAct Research Project):

Visiting researcher in Tutkijan taajuudella -podcast, Radio Moreeni

Ilmastokriisiä ei voi pysäyttää, mutta kurssia voi vielä muuttaa. Time 20:46.