Johanna Kallio

Photo: Jonne Renvall / Tampere University

Johanna Kallio is a doctoral researcher in the Faculty of Education and Culture at Tampere University, Finland. Her main research interests are philosophy of education, theories of self-cultivation, and feminist theories in education. 

In her educational theoretic PhD research, she develops the model of biophillic self-cultivation. Find more about her PhD research here.

Kallio is a part of the research project EnAct – Reseaching Environmental Activism and Self-Cultivation lead by tenure track professor Antti Saari (PI). Project is funded by Kone Foundation 2020–2023.

Read more about Kallio’s work from ResearchGate, Academia.edu and ORCID.

Academic responsibilities

Kallio is a substitute board member in The Finnish Society for Research on Adult Education during 2020–2023.

List of publications (in Finnish):

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Kallio, J., Pulkki, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. (2022) Ekoterapeuttinen itsekasvatus: Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa. Kasvatus & Aika, 16(3), 25–48. https://doi.org/10.33350/ka.111733

Kallio, J. & Pulkki, J. (2022) Elämää vaalivan itsekasvatuksen luonnos. Aikuiskasvatus 42(1), 25–36. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115551

Saari, A., Varpanen, J. & Kallio, J. (2022) Aktivismi ja itsekasvatus: Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana. Aikuiskasvatus 42(1), 37–49. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115552

Varpanen, J., Jurvakainen, K., Saari, A. & Kallio, J. (2022) The Uncanny Challenge of Self-Cultivation in the Anthropocene. Studies in Philosophy and Education. DOI: https://doi.org/10.1007/s11217-022-09827-7

B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Kallio, J. (2022) Suoritus – vai elämä? O’Connor, Brian. (2022). Joutilaisuus. Essee filosofiasta. Suomentanut Tommi Kakko. Niin & Näin.157 sivua; Stranius, Leo. (2022). Tehokkuuden taika – Näin voit elää enemmän. Into Kustannus. 207 sivua. Aikuiskasvatus, 42(3), 252–256. https://doi.org/10.33336/aik.122037

Kallio, J. (2022) Oikeudenmukaisuuden puolustus: Buxton, Rebecca & Whiting, Lisa (toim.) (2021). Filosofian kuningattaret. Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Niin & näin. 218 sivua; Eilenberger, Wolfram (2021). Vapauden tuli. Filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933–1943. Suomentanut Tommi Uschanov. Siltala. 366 sivua. Aikuiskasvatus, 42(1), 86–89.DOI: https://doi.org/10.33336/aik.115559

Kallio, J. (2021) Matkalle minuun: Solnit, Rebecca (2020). Eksymisen kenttäopas. Suomentanut Pauliina Vanhatalo. Kustantamo S&S. 254 sivua; Pollan, Michael (2018). Toinen luonto – puutarhurin oppivuodet. Suomentanut Tapani Kilpelainen. Niin & Näin. 288 sivua; Thoreau, Henry (2015). Kävelemisen taito. Suomentanut Markku Envall. Basam Books. 77 sivua. Aikuiskasvatus 41(2), 188–190. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.109331

Kallio, J. (2021) Feministisen tulevaisuuden käsikirja kaikille: bell hooks (2020). Mies tahtoo muuttua. Miehet, maskuliinisuus ja rakkaus. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. niin & näin. 173 sivua. Aikuiskasvatus 41(1), 83–84. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.107398

E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

Kallio, J. (2022) Itsekasvatusta ekokriisien varjossa. Tampereen yliopiston Alusta!-verkkolehti. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/02/21/itsekasvatusta-ekokriisien-varjossa/.

G. Opinnäytteet

Kallio, J. (2018) Kuka tavaroissamme olemme? Kasvatusfilosofinen tarkastelu tiedostavan kuluttajuuden itsekasvatuksellisista mahdollisuuksista Martha Nussbaumin tunneteorian mukaan. Kasvatustieteen Pro Gradu. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805021616

Blog texts (in Finnish):

Kallio, J. (29.9.2021) Iduista versoiksi – Ajatuksia itsen kasvattamisesta ekokriisien ajassa. 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-iduista-versoiksi/.

Aikuiskasvatuksen eurooppalainen foorumi EPALE kääntää kirjoituksen englanniksi (From Sprouts to Shoots – Thoughts about Self-Cultivation in a Time of Ecological Crises) ja ruotsiksi (Från frö till planta – Tankar om självfostran under ekokrisen). 

Kallio, J. (23.2.2021) Ekososiaalisen sivistyksen ituja – puutarhasta? 

Blogikirjoitus Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -verkoston Sivistystori-blogiin. http://www.vapausjavastuu.fi/johanna-kallio-ekososiaalisen-sivistyksen-ituja/.

Interviews (in Finnish):

EPALE: Ilmastokasvatuksella vastauksia ilmastokriisiin. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/itsekasvatuksella-vastauksia-ilmastokriisiin

Visiting researcher in Tutkijan taajuudella podcast, Radio Moreeni (in Finnish):

Ilmastokriisiä ei voi pysäyttää, mutta kurssia voi vielä muuttaa. Time 20:46.

Contact info:
johanna.kallio@tuni.fi