Publications

2020

Baker, B. & Saari, A. 2020. A picture speaks a thousand words? Vision, visuality, authorization. Educational Philosophy and Theory 52(2), 159-169.

Kauko, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. 2020. Government, Policy and the Role of the State in Secondary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies.  London: Bloomsbury.  https://www.becs-bloomsbury.com/article?docid=b-9781350996489&tocid=b-9781350996489-002&st=

Piattoeva, N. & Saari, A. 2020. Rubbing against data infrastructure(s): Methodological explorations on working with(in) the impossibility of exteriority. Journal of Education Policy. Online first-version: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2020.1753814

Pulkki, J. 2020. Varsinainen minä ja henkisyys ekososiaalisen kasvatusfilosofian aspekteina. Kasvatus 51 (3), 303–316.

Saari, A. 2020. Transference and the Gateless Barrier: A Relational Approach to Contemplative Education. Journal of Transformative Education 18(1), 24-40.

Saari, A (2020.) Diagrams of Feedback: Behaviorism, Programmed Instruction and Cybernetic Planning. In T. Popkewitz, D.  Pettersson, and K-J. Hsiao (eds.)  The International Emergence of Educational Sciences in the Post-World War Two Years Quantification, Visualization, and Making Kinds of People. New York: Routledge, 169–186.

Saari, A. 2020. Transference, Desire, and the Logic of Emancipation: A Psychoanalytic Approach to Transformative Learning. In P. Trifonas (Ed.) Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education. Springer. Saari, A. (in press) Historical Context in Primary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. https://link-springer-com.libproxy.tuni.fi/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-01426-1_1-1#

Saari, A. (in press) Historical Context in Primary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury.

Saari, A. & Mullen, J. (in press). Strange Loops, Oedipal Logic, and an Apophatic Ecology:
Reimagining Critique in Environmental Education. Educational Philosophy and Theory.

Saari, A. & Tervasmäki, T. (in press) Mirror for the People – Disruptions and Aporias in National Curriculum Documents.  Historia de la Educaciòn.

2019

Holmberg, L. & Niemi, A.-M. 2019. Sinnikäs ja taipuisa toimijuus nuoren musliminaisen koulutuspolun kerronnassa. Nuorisotutkimus 37(2), 7-20.

Piattoeva, N. & Saari, A. 2019. The Infrastructures of Objectivity in Standardized Testing. In B. Maddox (Ed.) International Large-Scale Assessments in Education. London: Bloomsbury, 53–68.

Pulkki, J. & Jokisaari, O-J. 2019. Luovuttamisen etiikka. Teoksessa K. Filander, M. Korhonen & P. Siivonen (toim.) Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Vastapaino 

Pulkki, J. & Pulkki, J. & Vadén, T. 2019. Ekoterveyskasvatuksen luonnos. Alue ja ympäristö Vol. 48 (2)

Saari, A. 2019. Out of the box: behaviourism and the mangle of practice. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(1), 109-121.Saari, A. 2019. Selkeät tavoitteet, hallittu opetus Opetussuunnitelma-ajattelun tavoitediskurssien historiaa. In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 247–270.

Saari, A. & Harni, E. 2019.  Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma (edited republication). In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 99–119.

Saari, A. 2019. Sinä voit! Positiivinen psykologia ja onnellisuuden hallinta. In K. Filander, M. Korhonen & P. Siivonen (eds.) Huiputuksen moraalijärjestys: Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Vastapaino, 99-125.

Tomperi, T. 2019. Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus. niin & näin 1/2019, 89–97. http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn191-13.pdf 

Varpanen, J. (2019). What is children’s agency? A review of conceptualisations used in early childhood education research. Educational Research Review, 28. 

Värri, V-M. 2019. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. 2. painos. Tampere: Vastapaino. 

2018

Baker, B. & Saari, A. 2018. “The anatomy of our discontent”: From braining the mind to mindfulness for teachers. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 39(2), 169-183. 

Harni, E., Nikkola, T. & Saari, A. 2018. Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus 38 (1), 30-45. 

Heikkinen, H. L. T. & Tomperi, T. 2018. Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä? Kasvatus 2/2018, 167–175. https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/kasvatus_2_2018_heikkinen-tomperi.pdf 

Jokisaari, O-J. & Pulkki, J. 2018. Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan: kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu. Aikuiskasvatus 38 (3), 192-206.

Mansikka-aho, A., Saari, A., Lätti, J. & Eskola, J. 2018. “Se vaikenee, joka pelkää”: Ilmastonmuutos traumaattisena tietona. Teoksessa Eskola, J., Nikanto, I. & Virtanen, S (toim.) Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 187-210.  

Saari, A. 2018. Emotionalities of rule in pedagogical mindfulness literature. Journal of Management, Spirituality & Religion 15 (2), 141-154.  

Saari, A. 2018. The Experience of the Uncanny as a Challenge for Teaching Ecological Awareness. In  R. Foster, J. Mäkelä & R. Martusewicz (Eds.) Art, EcoJustice, and Education: Intersecting Theories and Practises. New York: Routledge, 36-46. 

Saari, A. & Mullen, J. 2018. Dark places: environmental education research in a world of hyperobjects. Environmental Education Research. Online first version. 

Saari, A. & Säntti, J. 2018. The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. European Educational Research Journal 17(3), 442-457.  

Sivenius, A. & Värri, V-M & Pulkki, J. 2018. Ekologisemman sivistysajattelun haasteita aikamme taloudellistuneessa arvoympäristössä. Teoksessa Heikki Silvennoinen, Mira Kalalahti, Janne Varjo (toim.) Koulutuksen lupaus ja koulutususko: Kasvatussosiologian vuosikirja II, 101-125. 

Tervasmäki, T. 2018. Tasa-arvoa yksilö vai yhteisö edellä? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tasa-arvokäsitys. Teoksessa Risto Rinne, Nina Haltia, Sonia Lempinen & Tuuli Kaunisto (toim.) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 123–144. 

Tervasmäki, T., Okkolin, M-A, Kauppinen, I. 2018. Changing the heart and soul? Inequalities in Finland’s current pursuit of a narrow education policy. Policy Futures in Education. Published online first. https://doi.org/10.1177/1478210318811031 

Tervasmäki, T. & Tomperi, T. 2018. Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa. niin & näin 2/2018, 164–200. http://www.netn.fi/node/7333

Tomperi, T. 2018. Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot. Teoksessa Matti Rautiainen (toim.) Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 20–27. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf 

Varpanen, J. 2018. Subjektifikaatio ja leikki: varhaiskasvatuksen antia subjektifikaation mahdollisuuden jäsentämiselle. Kasvatus & Aika12(3), 5–18. 

Varpanen, J. 2018. Vapaus, demokratia ja jaettu todellisuus osallisuuden ytimessä. Teoksessa Jonna Kangas, Janniina Vlasov, Elina Fonsén & Johanna Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2 – Suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen, 120-134. 

Värri, V.-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. 

2017

Männistö, P., Fornaciari, A. & Tervasmäki, T. 2017. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1985–2014) rakentuvan osallisuuskäsityksen sosiaalipedagoginen tarkastelu. In Auli Toom, Matti Rautiainen & Juhani Tähtinen (Eds.) Toiveet ja todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 89–117. 

Pulkki, J. 2017. Kilpailun harha – aatehistoriallisilta juurilta kilpailufatalismia vastaan. Kasvatus & Aika11(4), 88-101. 

Pulkki, J. 2017. Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista. Hyveitä 2000-luvulle. Tampere: Tampere University Press. 

Pulkki, J., Dahlin, B., & Värri, V. M. 2017. Environmental Education as a Lived‐Body Practice? A Contemplative Pedagogy Perspective. Journal of Philosophy of Education51(1), 214-229. 

Saari, A. & Värri, V.-M. 2017. Outoja muukalaisia: Hyperobjektien aika ympäristökasvatuksen haasteena. Kasvatus 48 (5), 403-314. 

Saari, A., Salmela, S. Vilkkilä, J. 2017.  Bildung- ja curriculum-perinteet suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa. Teoksessa T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouuun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 61-82. 

Saari, A. Tervasmäki, T. & Värri, V.-M. 2017. Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. Teoksessa T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouuun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83-108. 

Saari, A. 2017. Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. In Popkewitz, T.A., Diaz, J. & Kirchgasler, R. (Eds.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211-225. 

Saari, A. 2017. Sormi osoittaa kuuta: Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24 (1), 65-72. 

Tervasmäki, T. 2017. Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa. Kasvatus ja aika 11 (4), 115–125. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68770 

Tervasmäki, T., Okkolin, M-A, Kauppinen, I. 2017. Koulutuspolitiikan sietämätön kapeus ja kiihtyvä eriarvoistumiskehitys. Kasvatus 48 (3), 232–239. 

Tomperi, T. 2017. Francis Bacon ja Uusi Atlantis. Teoksessa Francis Bacon, Tommaso de Campanella, David Hume, Matkoja Utopiaan. Toim. Mikko Lahtinen. 2. uud. laitos. Tampere: Vastapaino. 

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus.  

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus-artikkelit.  

Tomperi, T. 2017. Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita. niin & näin 4/2017, 95–112. https://netn.fi/artikkeli/kriittisen-ajattelun-opettaminen-ja-filosofia-pedagogisia-perusteita