Publications

2022

Foster, R., Mansikka-aho, A. & Salonen, A. O. 2022. Ekososiaalinen sivistys osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen pohjana. In Hienonen, N., Nilivaara, P., Saarnio, M. & Vainikainen, M.-P. (eds.) Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Helsinki: Gaudeamus, 204–217.

Foster, R., Mnemo Zin, Keto, S. & Pulkki, J. 2022. Recognizing Ecosocialization in Childhood Memories. Educational Studies 58(4), 560–574, DOI: 10.1080/00131946.2022.2051031

Hartong, S., Piattoeva, N., Saari, A. & Savage, G. 2022. Transformation of Education Policy and Governance in the Digital Era. Digitalization and the Welfare State, 304-318. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780192848369.003.0017

Holmberg, L. 2022. Learning to be (crime-)free: Subjectification within a Finnish prison rehabilitation wing for women. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 109(1), 215–220. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/130308

Kallio, J. & Pulkki, J. 2022. Elämää vaalivan itsekasvatuksen luonnos. Aikuiskasvatus 42(1), 25–36. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/115551

Kallio, J., Pulkki, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. (2022). Ekoterapeuttinen itsekasvatus: Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa. Kasvatus & Aika 16(3), 25–48. https://doi.org/10.33350/ka.111733

Keto, S., Foster, R., Pulkki, J., Salonen, A. & Värri, V.-M. (forthcoming) 2022. Ekososiaalinen kasvatus – viisi teesiä ratkaisuehdotuksena antroposeenin ajan haasteeseen. Kasvatus & Aika 2/2022.

Mansikka-aho, A. & Pulkki, J. 2022. Ekososiaalisen sivistyksen haaste: autoetnografia luokanopettajan voimaantumisesta. In Hienonen, N., Nilivaara, P., Saarnio, M. & Vainikainen, M.-P. (eds.) Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Helsinki: Gaudeamus.

Mälkki, K. & Mansikka-aho, A. 2022. Education Science Pocket Tutor: Skyrocket your thinking!.

Pulkki, J. 2022. Humility imparts the wonders of nature: a virtue-ethical elaboration of some Michael Bonnett’s thoughts, Environmental Education Research, DOI: 10.1080/13504622.2022.2083082

Pulkki, J. 2022. The Moral Problems of Economism in an Age of Eco-Crisis. Journal for Critical Education Policy Studies 19(3). http://www.jceps.com/archives/12012

Pulkki, J. & Keto, S. (forthcoming) 2022. Ecosocial Autonomy as an Educational Ideal. Relations. Beyond anthropocentrism 10(2).

Saari, A., Kallio, J., & Varpanen, J. (2022). Itsekasvatusta vai rakenteellisia muutoksia? Kyllä kiitos! Kasvatus ja Aika 16 (4), 125–131 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/124689/75707

Saari, A. & Tervasmäki, T. 2022. Un espejo para las personas   –   Disrupciones y aporías en documentos curriculares. (Mirror for the People – Disruptions and Aporias in National Curriculum Documents).  Historia de la Educaciòn 40, 103–120.

Saari, A., Varpanen, J. & Kallio, J. 2022. Aktivismi ja itsekasvatus: Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana. Aikuiskasvatus 42(1), 37–49.

Takkinen, P. & Pulkki, J. 2022. Discovering earth and the missing masses—technologically informed education for a post-sustainable future, Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2022.2060816

Tervasmäki, T. 2022. Osallistavasta kasvatuksesta ulossulkemiseen? Diskurssiteoreettinen luenta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 inkluusiokäsityksestä. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-bulletin 32(E), 11–32. Vammaistutkimuksen teemanumerohttps://bulletin.nmi.fi/2022/02/03/vammaistutkimuksen-teemanumero-2022/

Varpanen, J., Saari, A., Jurvakainen, K. & Kallio, J. 2022. The Uncanny Challenge of Self-Cultivation in the Anthropocene. Studies in Philosophy and Education.

2021

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (eds.). 2021. Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. 2021. Terapeuttisen vallan käsitteellisiä näkökulmia ja historiallisia kehityskulkuja. In Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (eds.) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino, 13–30.

Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. 2021. Terapeuttisen vallan jännitteet. In Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (eds.) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino, 333–340.

Fonsén, E., Varpanen, J., Kupila, P. & Liinamaa, T. 2021. Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa – valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä. Sosiologia 58(1), 54–69.

Hansen, P. Säntti, J. & Saari, A. 2021. Tulevaisuuskuvat koulutuksen hallintana ja ohjauksena: Koulutuksen vaihtoehtoiset, kerrokselliset ja rinnakkaiset tulevaisuudet. In Kauko, J., Varjo, J. & Silvennoinen, H. (eds.)  Kasvatussosiologian vuosikirja 3. FERA, 283–309.

Heikkinen, H. L. T. , Kaukko, M., Nikkola, T. & Saari, A. 2021. Kasvatusta ilman kehyksiä. Kasvatus 52(4), 378–379.

Helkala, S. & Tomperi, T. 2021. Demokratiakasvatus rakentavan keskustelun tuolla puolen? Opetussuunnitelmat ja yhteiskuntaopin oppikirjat deliberatiivisen demokratiateorian kritiikin valossa. Kasvatus & Aika 15(3–4), 172–191. https://doi.org/10.33350/ka.107866

Holmberg, L. & Saari, A. 2021. Itsehallinta vankiloiden kuntouttavassa ohjelmatyössä. In Brunila, K., Harni, E., Saari, A. & Ylöstalo, H. (eds.) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino, 171–191.

Keto, S., Pulkki, J. & Rautio, P. 2021. Kuinka laajaa on laaja-alainen osaaminen? Rakentavan monilajisen vuorovaikutuksen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin. In Haverinen, R., Mattila, K., Neuvonen, A., Saramäki, R. & Sillanaukee, O. (eds.) Ihminen osana elonkirjoa. Luontosuhteet, luontokäsitykset ja sivistys kestävyyskriisin aikakaudella. Sitra muistio. https://media.sitra.fi/2021/12/02161503/sitra-ihminen-osana-elonkirjoa.pdf

Kuusela, H., Kaleva, V., Tomperi, T., Poutanen, M. & Tervasmäki, T. 2021. Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa. Säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta. Politiikka 63(2), 158–187. https://doi.org/10.37452/politiikka.101246

Nikkola, T. & Tervasmäki, T. (2021). Demokratia akateemisen kapitalismin puristuksessa. Psykososiaalinen luenta yliopistotyön logiikoista yliopistouudistuksen jälkeisessä ajassa. Kasvatus & Aika 15(3–4), 300–314. https://doi.org/10.33350/ka.109711

Poutanen, M., Tervasmäki, T. & Harju, A. 2021. Katse sisäänpäin: Yliopisto­reformin organisatoriset jännitteet koti­etnografian silmin. Tiede & Edistys 46(1-2), 28–46. https://doi.org/10.51809/te.109599

Pulkki, J. 2021. Ajatuksia ekoindividuaation kasvatusfilosofiasta. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 22. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/90594

Pulkki, J. 2021. Ekososiaalinen hyve-etiikka. Aikuiskasvatus 41(2), 102–112. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109320

Pulkki, J. & Värri, V.-M. 2021. Competition within Technology A Study of Competitive Thought and Moral Growth. In Heikkurinen, P. & Ruuska, T. (eds.) Sustainability Beyond Technology Philosophy, Critique, and Implications for Human Organization. Oxford: Oxford University Press.

Saari, A. 2021. Topologies of desire: Fantasies and their symptoms in educational policy futures. European Educational Research Journal. Online first version:  https://doi.org/10.1177/1474904120988389

Saari, A. & Tervasmäki, T. 2021. Un espejo para las personas. Disrupciones y aporías en documentos curriculares nacionales en Finlandia. Historia de la educacíon 40, 103–120.

Saari, A. & Tervasmäki, T. 2021. Mirror for the People – Disruptions and Aporias in National Curriculum Documents.  Historia de la Educaciòn 40, 103–120.

Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.

Suoranta, J. & Tomperi, T. 2021. Freire na Finlândia: trajetórias da presença de Paulo Freire no norte global. Caminhos 19, Especial: 100 Anos de Paulo Freire, 205–227. DOI 10.18224/cam.v19i4.9183

Suoranta, J. & Tomperi, T. 2021. Is there a Nordic Freire? The reception history of Freirian ideas in Finland. Journal for Critical Education Policy Studies 19(1), 62–97.

Suoranta, J., Hjelt, N., Tomperi, T. & Grant, A. 2021. Reinventing Paulo Freire’s pedagogy in Finnish non-formal education: The case of life skills for all model. Educational Philosophy and Theory. DOI: 10.1080/00131857.2021.1974839

Säntti, J., Hansen, P. & Saari, A. 2021. Future jamming: Rhetoric of new knowledge in Finnish educational policy texts. Policy Futures in Education 19(7), 859–876. Online first version: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210320985705

Varpanen, J. 2021. Uutta kasvatusajattelua luomassa: dekontekstualisaatio spekulatiivisena mahdollisuutena. Kasvatus 52(4), 426–437.

Varpanen, J. 2021. Escaping the Dark Side of Technology via Subject-ness: Sustainable Technology Education and Holistic Craft. Techne serien-Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28(2), 25–30.

2020

Baker, B. & Saari, A. 2020. A picture speaks a thousand words? Vision, visuality, authorization. Educational Philosophy and Theory 52(2), 159–169.

Kauko, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. 2020. Government, Policy and the Role of the State in Secondary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies.  London: Bloomsbury.  https://www.becs-bloomsbury.com/article?docid=b-9781350996489&tocid=b-9781350996489-002&st=

Mälkki, K. & Mansikka-aho, A. 2020. Kasvatustieteen Taskutuutori: Raketti ajattelun avatuureen!

Nikkola, T. & Tervasmäki, T. 2020. Experiences of arbitrary management among Finnish academics in an era of academic capitalism. Journal of Education Policy 37(4), 548–568. Published online first: https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1854350

Piattoeva, N. & Saari, A. 2020. Rubbing against data infrastructure(s): Methodological explorations on working with(in) the impossibility of exteriority. Journal of Education Policy 37(2), 165–185. Online first-version: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2020.1753814

Poutanen, M., Tomperi, T., Kuusela, H., Kaleva, V. & Tervasmäki, T. 2020. From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies. Journal of Education Policy 37(3), 419–442. Published online first. https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1846080

Pulkki, J., Varpanen, J., Mullen, J. 2020. Ecosocial Philosophy of Education: Ecologizing the Opinionated Self. Studies in Philosophy and Education 40, 347–364. https://link.springer.com/article/10.1007/s11217-020-09748-3

Pulkki, J. 2020. Varsinainen minä ja henkisyys ekososiaalisen kasvatusfilosofian aspekteina. Kasvatus 51(3), 303–316.

Saari, A. 2020. Historical Context in Primary Education (Finland). In Mentern I. (ed.) Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury. http://www.becs-bloomsbury.com/article?docid=b-9781350996519&tocid=b-9781350996519-009&st=

Saari, A. 2020. Transference and the Gateless Barrier: A Relational Approach to Contemplative Education. Journal of Transformative Education 18(1), 24–40.

Saari, A 2020. Diagrams of Feedback: Behaviorism, Programmed Instruction and Cybernetic Planning. In Popkewitz, T., Pettersson, D., and Hsiao, K.-J. (eds.) The International Emergence of Educational Sciences in the Post-World War Two Years Quantification, Visualization, and Making Kinds of People. New York: Routledge, 169–186.

Saari, A. 2020. Transference, Desire, and the Logic of Emancipation: A Psychoanalytic Approach to Transformative Learning. In Trifonas, P. (ed.) Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education. Springer. 

Saari, A. 2020. Koulutuksen hallinnan utopiat: Oppimisen tutkimus ja opetusteknologia historiallisessa perspektiivissä. Tiedepolitiikka 45(2), 22–28.

Saari, A. & Mullen, J. 2020. Strange Loops, Oedipal Logic, and an Apophatic Ecology: Reimagining Critique in Environmental Education. Educational Philosophy and Theory 54(3), 228–237. Online first version: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.1829466

Ukkonen-Mikkola, T. & Varpanen, J. 2020. Integrated initial and continuing training as a way of developing the professional agency of teachers and student teachers. Teaching and Teacher Education, 96.

Varpanen, J. 2020. Early childhood education leadership in Finland through the lens of structure and agency. Educational Management Administration & Leadership 49(3), 518–533.

2019

Holmberg, L. & Niemi, A.-M. 2019. Sinnikäs ja taipuisa toimijuus nuoren musliminaisen koulutuspolun kerronnassa. Nuorisotutkimus 37(2), 7–20.

Piattoeva, N. & Saari, A. 2019. The Infrastructures of Objectivity in Standardized Testing. In Maddox, B. (ed.) International Large-Scale Assessments in Education. London: Bloomsbury, 53–68.

Pulkki, J. & Jokisaari, O.-J. 2019. Luovuttamisen etiikka. In Filander, K., Korhonen, M. & Siivonen, P. (eds.) Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Vastapaino.

Pulkki, J., Pulkki, J. & Vadén, T. 2019. Ekoterveyskasvatuksen luonnos. Alue ja ympäristö 48(2), 69–82.

Saari, A. 2019. Out of the box: behaviourism and the mangle of practice. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 40(1), 109–121.

Saari, A. 2019. Selkeät tavoitteet, hallittu opetus Opetussuunnitelma-ajattelun tavoitediskurssien historiaa. In Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 247–270.

Saari, A. & Harni, E. 2019.  Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma (edited republication). In Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 99–119.

Saari, A. 2019. Sinä voit! Positiivinen psykologia ja onnellisuuden hallinta. In Filander, K., Korhonen, M. & Siivonen, P. (eds.) Huiputuksen moraalijärjestys: Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Vastapaino, 99–125.

Tomperi, T. 2019. Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus. niin & näin 1/2019, 89–97. http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn191-13.pdf 

Varpanen, J. 2019. What is children’s agency? A review of conceptualisations used in early childhood education research. Educational Research Review, 28. 

Värri, V.-M. 2019. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. 2. painos. Tampere: Vastapaino. 

2018

Baker, B. & Saari, A. 2018. “The anatomy of our discontent”: From braining the mind to mindfulness for teachers. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 39(2), 169–183. 

Harni, E., Nikkola, T. & Saari, A. 2018. Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus 38(1), 30–45. 

Heikkinen, H. L. T. & Tomperi, T. 2018. Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä? Kasvatus 2/2018, 167–175. https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/kasvatus_2_2018_heikkinen-tomperi.pdf 

Jokisaari, O-J. & Pulkki, J. 2018. Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan: kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu. Aikuiskasvatus 38(3), 192–206.

Mansikka-aho, A., Saari, A., Lätti, J. & Eskola, J. 2018. “Se vaikenee, joka pelkää”: Ilmastonmuutos traumaattisena tietona. In Eskola, J., Nikanto, I. & Virtanen, S (eds.) Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 187–210.  

Saari, A. 2018. Emotionalities of rule in pedagogical mindfulness literature. Journal of Management, Spirituality & Religion 15(2), 141–154.  

Saari, A. 2018. The Experience of the Uncanny as a Challenge for Teaching Ecological Awareness. In  Foster, R., Mäkelä, J. & Martusewicz, R. (eds.) Art, EcoJustice, and Education: Intersecting Theories and Practises. New York: Routledge, 36–46. 

Saari, A. & Mullen, J. 2018. Dark places: environmental education research in a world of hyperobjects. Environmental Education Research. Online first version. 

Saari, A. & Säntti, J. 2018. The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. European Educational Research Journal 17(3), 442–457.  

Sivenius, A. & Värri, V.-M. & Pulkki, J. 2018. Ekologisemman sivistysajattelun haasteita aikamme taloudellistuneessa arvoympäristössä. In Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (eds.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko: Kasvatussosiologian vuosikirja II. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 101–125. 

Tervasmäki, T. 2018. Tasa-arvoa yksilö vai yhteisö edellä? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tasa-arvokäsitys. In Rinne, R., Haltia, N., Lempinen, S. & Kaunisto, T. (eds.) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 123–144. 

Tervasmäki, T., Okkolin, M.-A., Kauppinen, I. 2018. Changing the heart and soul? Inequalities in Finland’s current pursuit of a narrow education policy. Policy Futures in Education. Published online first. https://doi.org/10.1177/1478210318811031 

Tervasmäki, T. & Tomperi, T. 2018. Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa. Niin & Näin 2/2018, 164–200. http://www.netn.fi/node/7333

Tomperi, T. 2018. Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot. In Rautiainen, M. (ed.) Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 20–27. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf 

Varpanen, J. 2018. Subjektifikaatio ja leikki: varhaiskasvatuksen antia subjektifikaation mahdollisuuden jäsentämiselle. Kasvatus & Aika 12(3), 5–18. 

Varpanen, J. 2018. Vapaus, demokratia ja jaettu todellisuus osallisuuden ytimessä. In Kangas, J., Vlasov, J., Fonsén, E. & Heikka, J. (eds.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2 – Suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen, 120–134. 

Värri, V.-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. 

2017

Männistö, P., Fornaciari, A. & Tervasmäki, T. 2017. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1985–2014) rakentuvan osallisuuskäsityksen sosiaalipedagoginen tarkastelu. In Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (eds.) Toiveet ja todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 89–117. 

Pulkki, J. 2017. Kilpailun harha – aatehistoriallisilta juurilta kilpailufatalismia vastaan. Kasvatus & Aika 11(4), 88–101. 

Pulkki, J. 2017. Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista. Hyveitä 2000-luvulle. Tampere: Tampere University Press. 

Pulkki, J., Dahlin, B., & Värri, V. M. 2017. Environmental Education as a Lived‐Body Practice? A Contemplative Pedagogy Perspective. Journal of Philosophy of Education 51(1), 214–229. 

Saari, A. & Värri, V.-M. 2017. Outoja muukalaisia: Hyperobjektien aika ympäristökasvatuksen haasteena. Kasvatus 48(5), 403–314. 

Saari, A., Salmela, S. Vilkkilä, J. 2017.  Bildung- ja curriculum-perinteet suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa. In Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (eds.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouuun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 61–82. 

Saari, A. Tervasmäki, T. & Värri, V.-M. 2017. Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. In Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (eds.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouuun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83–108. 

Saari, A. 2017. Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. In Popkewitz, T. A., Diaz, J. & Kirchgasler, R. (eds.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211–225. 

Saari, A. 2017. Sormi osoittaa kuuta: Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24(1), 65–72. 

Tervasmäki, T. 2017. Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa. Kasvatus ja aika 11(4), 115–125. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68770 

Tervasmäki, T., Okkolin, M-A, Kauppinen, I. 2017. Koulutuspolitiikan sietämätön kapeus ja kiihtyvä eriarvoistumiskehitys. Kasvatus 48(3), 232–239. 

Tomperi, T. 2017. Francis Bacon ja Uusi Atlantis. Teoksessa Francis Bacon, Tommaso de Campanella, David Hume, Matkoja Utopiaan. Toim. Mikko Lahtinen. 2. uud. laitos. Tampere: Vastapaino. 

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus.  

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus-artikkelit.  

Tomperi, T. 2017. Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita. Niin & Näin 4/2017, 95–112. https://netn.fi/artikkeli/kriittisen-ajattelun-opettaminen-ja-filosofia-pedagogisia-perusteita