About

POISED is a research group for Political Philosophies and Sociologies of Education. We are located in Tampere University Faculty of Education and Culture.

Photo and cover photo: Jonne Renvall / Tampere University

News and events

Uutuuskirja Kasvatusteoria antiikista nykypäivään kokoaa yhteen länsimaisen kasvatuksen aatehistorian ja filosofian

Kasvatusteoria on muovautunut länsimaissa osana poliittista ja aatteellista kehitystä. POISED -tutkija Antti Saari osoittaa kirjassaan, kuinka vallankumouksellisina pidetyt uudet opetusmenetelmät ovat toistuneet historiassa yhä uudelleen. Kasvatustiede on moninaisten tiedekäsitysten ja tieteen hyödyllisyyden vaatimusten ristitulessa. Yliopistossa välitetty tieto esitetään keskeiseksi perustaksi asiantuntijatyölle, mutta toisaalta teorian ja käytännön välinen kuilu näyttää olevan kasvatustieteellisen keskustelun pysyvä ongelma. Kasvatusteorian …