About

POISED is a research group for Political Philosophies and Sociologies of Education. We are located in Tampere University Faculty of Education and Culture.

Photo and cover photo: Jonne Renvall / Tampere University

News and events

Sonja Helkala ja Tuukka Tomperi tarkastelevat demokratiakasvatuksen kysymyksiä Järkipuinti-podcastissa ja Politiikasta-verkkojulkaisussa

POISED-tutkijat Sonja Helkala ja Tuukka Tomperi vierailivat kesällä Otavian Järkipuinti-podcastissa keskustelemassa demokratiakasvatuksesta. Aki Luostarisen luotsaamassa jaksossa pohditaan muun muassa demokratiakasvatuksen käsitettä, sen merkitystä yhteiskunnallisesti epävakaina aikoina sekä tunteiden, ristiriitojen ja kriittisen ajattelun roolia demokratiakasvatuksessa. Järkipuinti-podcastia pääset kuuntelemaan tästä. Kesän alussa Politiikasta-verkkolehdessä julkaistiin Helkalan ja Tomperin teksti Demokratiakasvatus, deliberatiivinen demokratia ja poliittiset tunteet, jossa niin ikään …

Professori Veli-Matti Värrin juhlakirja – POISEDilaiset toimitushommissa

Perjantaina 10.6.2022 julkaistiin kasvatustieteen professori Veli-Matti Värrille valmisteltu teos Maailman tärkein tehtävä – Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille. Teoksen ovat toimittamiseen ovat osallistuneet POISED-tutkijat Tuomas Tervasmäki, Katri Jurvakainen, Johanna Kallio, Jani Pulkki ja Jan Varpanen. Lisäksi kirjaa ovat toimittaneet Olli-Jukka Jokisaari, Pasi Takkinen, Arto Tammenoksa. Teos on vapaasti ladattavissa ja luettavissa …

An ecosocial philosophy of education project continues with new articles on humility, technology informed education, morality of economism, ecosocialization, and ecosocial Bildung

Pulkki, Jani (2022) Humility imparts the wonders of nature: a virtue-ethical elaboration of some Michael Bonnett’s thoughts, Environmental Education Research, DOI: 10.1080/13504622.2022.2083082 Please contact jani.pulkki@tutanota.com about the preprint! Abstract An attitude of (1) metaphysics of mastery is a major ecological problem accompanied with (2) scientism, which considers all reality is understood with one form of knowledge acquisition, that of classical …