About

POISED is a research group for Political Philosophies and Sociologies of Education. We are located in Tampere University Faculty of Education and Culture.

Photo and cover photo: Jonne Renvall / Tampere University

News and events

Mindfulness ja kontemplatiivinen pedagogiikka Teoriassa kyllä -radio-ohjelmassa

Mindfulness eli tietoisuustaidot on kuluneen vuosikymmenen aikana kasvattanut nopeasti suosiotaan työelämän hallinnassa sekä kasvatuksen ja koulutuksen piirissä. Mindfulnessin odotetaan muun muassa lisäävän opettajien stressinsietokykyä sekä kehittävän oppilaiden tunnetaitoja. Toisaalta mindfulnessia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Laajalle levinnyt puhe ”mindfulnessin vallankumouksesta” antaa toisinaan katteettomia lupauksia tietoisuustaitojen mullistavista vaikutuksista. Kriitikoiden mukaan hyväksyvän läsnäolon harjoitus saattaa myös ohjata …

Uusia julkaisuja POISED-tutkimusryhmän jäseniltä

Kaisu Mälkin ja Anette Mansikka-ahon kirjoittama painotuore Kasvatustieteen Taskutuutori on eloisa ja monipuolinen opas akateemiseen opiskeluun. Taskutuutori johdattaa muun muassa ajattelun, luovuuden ja kirjoittamisen taitoihin sekä yhteistyötä ja asiantuntijuuden syvenemistä ruokkivaan opiskelukulttuuriin. Opas soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille, vaikka se onkin kirjoitettu etenkin kasvatustieteen opintoja silmällä pitäen. Kirjan ovat kuvittaneet Mia-Carita Hahl ja Saara Fu. Kaisu Mälkki & Anette Mansikka-aho: …