About

POISED is a research group for Political Philosophies and Sociologies of Education. We are located in Tampere University Faculty of Education and Culture.

Photo and cover photo: Jonne Renvall / Tampere University

News and events

Ekologisen jälleenrakennuksen hyveitä pohtimassa: Ekososiaaliset sankarit?

Jani Pulkin Ekososiaalisen kasvatusfilosofian luonnos -hankkeen tiimoilta ilmestyi Ekososiaalinen hyve-etiikka -artikkeli Aikuiskasvatuksen teemanumerossa: Sivistystyö planetaaristen kriisien ajassa. Artikkelissa pohditaan ekososiaalisen muutoksen kasvatustavoitteita hyve-etiikan näkökulmasta. Mitä hyveitä tulevaisuudessa on kasvatuksessa edistettävä? Esimerkiksi menestyksen kriteerit menevät ekologisen rakennemuutoksen myötä uusiksi. David Orr kirjoittaa Earth in Mind -kirjassa; ”Planeettamme ei tarvitse lisää menestyneitä ihmisiä. Mutta se tarvitsee kipeästi …

Opiskelijavalintojen uudistus oli ministeriön tahto

[Teksti on julkaistu hieman muokattuna ja lyhennettynä puheenvuorona 4.6.2021 Suomen Kuvalehden numerossa 22/2021, s. 58: ”Matematiikkaa painottava valintauudistus oli opetusministeriön tahto”. ] Kevään aikana heräsi jälleen laaja keskustelu yliopistojen opiskelijavalinnoista ja ylioppilastutkinnon pisteytyksen toimivuudesta. Yhtenä viimeisimmistä keskusteluun osallistui juuri väistynyt Opetushallituksen entinen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän totesi haastattelussaan Suomen Kuvalehdessä 7.5.2021, että opiskelijavalintojen uudistus syntyi …

Recently published article: Competition within Technology. A Study of Competitive Thought and Moral Growth.

A new text published by Jani Pulkki and Veli-Matti Värri In Heikkurinen, P. and Ruuska, T. (eds.) Sustainability beyond Technology: Philosophy, Critique, and Implications for Human Organization. Oxford University Press. Our text consist of a philosophical investigation of competition and its adverse effects on human moral growth. We consider competition as a Heideggerian technology, a …