About

POISED is a research group for Political Philosophies and Sociologies of Education. We are located in Tampere University Faculty of Education and Culture.

Photo and cover photo: Jonne Renvall / Tampere University

News and events

POISED Elonkehässä!

POISED -tutkimusryhmä ja tamperelaiset filosofit ovat näkyvästi edustettuina syväekologisen kulttuurilehden Elonkehän uusimmassa energia -aiheisessa teemanumerossa 1/2023. Artikkelissa ’Merkityksellinen elämä ilman sähköä’ POISEDin Jan Varpanen kartoittaa yhdessä filosofi Tapio Santalan kanssa heideggerilais-foucaultlaisesta tulkintakehyksestä sähköttömän elämän merkitysperustan mahdollisuuksia elettynä filosofiana. Haastattelussa ’Öljyn sumu peittää energiatulevaisuuden’ POISEDin Pasi Takkinen haastattelee Tere Vadénia fossiilienergian ja kestävyyssiirtymän haasteista.

Säätiöyliopiston perustajien valta tarkastelussa: tapaustutkimuksen kohteena Tampereen yliopisto ja Teknologiateollisuus ry

POISED-tutkijat Tuomas Tervasmäki ja Tuukka Tomperi ovat kirjoittajina Tiede & edistys -lehdessä 3/2022 juuri ilmestyneessä artikkelissa ”Säätiöyliopiston perustajien valta. Tapaus Teknologiateollisuus ja Tampereen yliopisto”. Artikkeli on syntynyt osana Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushanketta, jonka jäseniin TT:t kuuluvat. Vuoden 2009 yliopistolaki toi korkeakoulukentälle uusina toimijoina säätiöyliopistojen perustajat. Perustajien roolia ei ole aiemmin tutkittu, vaikka muutos on ollut …

Johanna Kallio, Jani Pulkki, Antti Saari ja Tuomas Tervasmäki muotoilevat ekoterapeuttista itsekasvatusta Kasvatus & Aika -journaalin Antroposeeni-teemanumerossa

POISED-tutkijat Johanna Kallio, Jani Pulkki, Antti Saari ja Tuomas Tervasmäki ovat mukana Kasvatus ja Aika -journaalin tuoreimmassa Antroposeeni-teemanumerossa tekstillään Ekoterapeuttinen itsekasvatus – Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa. Artikkelissa tarkastellaan Erich Frommin (1900–1980) ajattelua itsekasvatuksen eli ihmisen omaehtoisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Tarkastelun pohjalta muodostuu ekoterapeuttisen itsekasvatuksen malli, joka uudelleenkontekstualisoi Frommin rakkauden teoriaa ja …