Veli-Matti Värri

Photo: Jonne Renvall / Tampere University

Veli-Matti Värri, PhD, professor of education (philosophy of education and teacher education) is a philosopher whose expertise consists of the central issues of educational philosophy and theory, teacher education, ethics of education and philosophy of dialogue.

Most of Värri’s publications deal with the basic questions of educational ethics and the critique of instrumental rationality in education. His monograph Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään, 1997 (Good Education – Education for Good) reached its fifth edition in 2004. In his latest monograph Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Education in the Age of Ecological Crisis) Värri’s main interest has been to re-conceptualize the ontological, socio-cultural and ethical reference points for constituting ecological education in the sphere of global capitalism.

Areas of interest: Educational philosophy and theory, ethics of education, ecological education, foundations of teacher education.

Selected publications

Ropo Eero, Värri Veli-Matti. (2018). Complex conversations on curriculum : Ghosts and the five C’s revisited. Teoksessa Quinn Molly (toim.) Complexifying curriculum studies : Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr.. New York & London: Routledge, 182-190.

Raus Rea, Värri Veli-Matti. (2017). Teacher ecological self : an ontological journey towards transformative sustainability. Teoksessa Corcoran Peter Blaze, Weakland Joseph P, Wals Arjen EJ (toim.) Envisioning futures for environmental and sustainability education. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 103-116.

Sivenius Ari, Värri Veli-Matti, Pulkki Jani. (2018). Ekologisemman sivistysajattelun haasteita aikamme taloudellistuneessa arvoympäristössä. Teoksessa Silvennoinen Heikki, Kalalahti Mira, Varjo Janne (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko : Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 101-125. (Kasvatusalan tutkimuksia 79).

Värri Veli-Matti. (2018). Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

Saari Antti, Tervasmäki Tuomas, Värri Veli-Matti. (2017). Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83-108.

Saari Antti, Värri Veli-Matti. (2017). Outoja muukalaisia: Hyperobjektien aika ympäristökasvatuksen haasteena.. Kasvatus 48 (5), 403-414.

Contact:

Tel. +358 50 306 4785
Email: veli-matti.varri@tuni.fi
Room: Virta 308 (Faculty of Education and Culture, Tampere University)
https://www.tuni.fi/fi/veli-matti-varri