Apurahaonnea POISEDissa!

Suomen kulttuurirahaston keskusrahaston apurahapäätökset julkistettiin 17.2. POISEDin tutkijoista Jan Varpanen kunnostautui tämän kerran haussa ja nappasi itselleen vuoden mittaisen henkilökohtaisen apurahan väitöskirjatutkimukseen. Varpasen tutkimus kuuluu kasvatusfilosofian alaan ja käsittelee kasvatuksen suhdetta immanentteihin käytäntöihin.

Käsite immanentti käytäntö viittaa erilaisiin yhdessäolemisen muotoihin, joilla ei ole itselleen ulkoisia päämääriä, vaan toiminnan merkitys rakentuu osallistujien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Varpasen kehittyvän ajattelun suuntaviivoista voi lukea lisää Kasvatus-lehden numerossa 4/2021 julkaistusta artikkelista ”Uutta kasvatusajattelua luomassa: dekontekstualisaatio spekulatiivisena mahdollisuutena”.

Lisätietoja Varpasen tutkimuksesta voit kysyä sähköpostitse: jan.varpanen@tuni.fi