POISED-tutkijat mukana Kasvatus-lehden dekontekstualisaatio-teemanumerossa

POISED-tutkija Antti Saari on mukana vastikään ilmestyneen Kasvatus-lehden dekontekstualisaatio-teemanumeron toimituskunnassa. Teemanumeron viisi tutkimusartikkelia tarjoavat laajan läpileikkauksen kasvatuksen ja koulutuksen dekontekstualisaatiosta kumpuavista ongelmista ja potentiaalisista ratkaisuista.

Kasvatuksen dekontekstualisaatiolla tarkoitetaan pulmallista kehityskulkua, jossa kasvatusta koskevan tutkimuksen valtavirta on siirtymässä ja osin siirtynyt uusliberalistisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan myötä yksilöpsykologiseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Tällöin kasvatuksen historialliset, filosofiset, yhteiskunnalliset, ideologiset ja ekologiset reunaehdot jäävät vähemmälle huomiolle. Teemanumeron toimituskunnan muodostivat Hannu Heikkinen, Mervi Kaukko, Tiina Nikkola sekä POISED-tutkija Antti Saari.

Mukana teemanumerossa on myös POISEDin Jan Varpasen kirjoittama artikkeli, jonka otsikkona on ”Uutta kasvatusajattelua luomassa – dekontekstualisaatio spekulatiivisena mahdollisuutena”. Artikkelissaan Varpanen tulkitsee dekontekstualisaation uhan mahdollisuutena pohtia kasvatusta koskevia taustaoletuksia, jotka jäävät usein artikuloimatta ja kyseenalaistamatta niin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kuin opetussuunnitelmateksteissä.

Varpanen esittää että yksi dekontekstualisaation mahdollistava tekijä on ymmärrys kasvatuksesta toimintana, jossa kasvatettavaa saatetaan kohti jotakin ideaalista hyvää. Tällaisen kasvatuskäsityksen ilmenemismuotoja ovat paitsi aikalaiskeskusteluissa hegemoniseen asemaan nousseet kehitys ja oppiminen, myös dekontekstualisaation suhteen kriittisemmät käsitteet, kuten Bildung ja kasvu. Ideaalinen hyvä tekee kasvatuksesta kontekstinsa suhteen määrittymättömän, sillä ideaalinen hyvä ei ole mitenkään välttämättä kytköksissä kasvatettavan elämismaailman sosiomateriaalisiin olosuhteisiin. Artikkelinsa lopussa Varpanen luonnostelee vaihtoehtoisen kasvatusymmärryksen, joka perustuu kasvatettavan kontekstissa ilmeneviin kysymyksiin eikä siten ole samaan tapaan altis dekontekstualisaatiolle.

Teemanumero löytyy journal.fi sivustolta täältä

Jos metsään haluat mennä nyt…

Raskas työ vaatii raskaat huvit! Tai no, ainakin huvit. Syksyn pimeydessä puurtamisen vastapainoksi POISEDissa vietettiin työhyvinvointipäivää 31.10.2020 retkeilemällä Tampereen Kintulammilla. Työhyvinvointipäivä mahdollistui TATTEn eli Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n apurahan (100e) turvin.

Retkipäivämme Kintulammilla alkoi Kirkkokiven parkkipaikalta, jossa pyhäinpäivän aamuna ei lisäksemme ollut vielä lainkaan muita ihmisiä. Vaikka Kintulammi on suosittu retkikohde, saimme aamulla liikkua metsässä rauhassa, ja vastaamme tuli polulla vain aniharvoja retkeilijöitä.

Koska olimme varautuneet retkeen runsaalla määrällä kahvia, pidimme ensimmäisen kahvitauon jo lyhyen kävelyn jälkeen Kintulammin majalla, tyynen Kintulammin rannalla. Rauhalliseen tahtiin kiersimme Kintulammin ympäri. Ennen kotiinlähtöä saimme nauttia vielä tunnelmallisen nuotiolounaan tihkusateessa Kaukaloistenkallion laavulla. Lounasaikaan jo muutkin retkeilijät olivat löytäneet tiensä Kintulammille.

Päivä retkeilyn merkeissä vastasi juuri niitä odotuksia, joita olimme työhyvinvointipäivällemme asettaneet. Metsässä rentouduimme, irtauduimme työympäristöstä ja kiireestä sekä nautimme toistemme seurasta. Ympäristö oli oiva valinta turvavälit huomioivaan yhdessäoloon ja ajanviettoon. Syksyinen, kolea ja usvainen metsä loi tunnelmaa, joka sopi erityisen hyvin lokakuun viimeiseen päivään.

POISED suosittelee ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, solidaarisuutta työyhteisön kesken, lempeää suhtautumista itseen työntekijänä sekä kiiretöntä käveleskelyä metsässä!

Kiitos TATTElle tämän työhyvinvointipäivän mahdollistamisesta!