Uutuuskirja pohtii, syrjäyttääkö osaamis- ja kompetenssipuhe sivistyksen koulutuksessa

Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa -teos (Tampere University Press) tarkastelee suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmista. Teoksessa on mukana myös POISED-tutkijoita.

Tampere University Pressin tiedotteesta:

Kirjan luvut ottavat kantaa koulutuspolitiikkaa ja opetussuunnitelmia koskevien keskustelujen keskeiseen kysymykseen: mikä tai kenen tieto on kaikkein tärkeintä. Suomalaiseen perusopetukseen kytkeytyvien uusien tulokulmien ohella luvut käsittelevät korkeakoululaitosta sekä murrosvaihetta elävää varhaiskasvatusta. Teoksessa heijastuu huoli siitä, häivyttääkö trendikäs osaamis- ja kompetenssipuhe sisällöllisesti ja ideologisesti laaja-alaisen sivistysihanteen koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelman tienviittana.

Kirja on suunnattu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille, opettajille, opiskelijoille sekä opetushallinnon ja koulutuspolitiikan toimijoille. Se on jatkoa vuonna 2017 julkaistulle teokselle Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen(toim. Autio, Hakala & Kujala). Edeltäjänsä lailla tämän teoksen tarkoituksena on tuoda kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen ideoita maailmanlaajuisesti hyvin elinvoimaisesta ja vilkkaasta tutkimussuunnasta – opetussuunnitelmatutkimuksesta.

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Tero Autio, Liisa Hakala ja Tiina Kujala (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Professori Tero Autio, tero.h.autio@gmail.com

Yliopistonlehtori Tiina Kujala, tiina.kujala@tuni.fi

Yliopistonlehtori Liisa Hakala, liisa.hakala@helsinki.fi