Sonja Helkala ja Tuukka Tomperi tarkastelevat demokratiakasvatuksen kysymyksiä Järkipuinti-podcastissa ja Politiikasta-verkkojulkaisussa

POISED-tutkijat Sonja Helkala ja Tuukka Tomperi vierailivat kesällä Otavian Järkipuinti-podcastissa keskustelemassa demokratiakasvatuksesta. Aki Luostarisen luotsaamassa jaksossa pohditaan muun muassa demokratiakasvatuksen käsitettä, sen merkitystä yhteiskunnallisesti epävakaina aikoina sekä tunteiden, ristiriitojen ja kriittisen ajattelun roolia demokratiakasvatuksessa.

Järkipuinti-podcastia pääset kuuntelemaan tästä.

Kesän alussa Politiikasta-verkkolehdessä julkaistiin Helkalan ja Tomperin teksti Demokratiakasvatus, deliberatiivinen demokratia ja poliittiset tunteet, jossa niin ikään nostetaan esille perustavanlaatuisia ja ajankohtaisia kysymyksiä demokratiakasvatuksen ja demokratian suhteesta.

Näillä yleistajuisemmilla foorumeilla Helkala ja Tomperi ovat jatkaneet saman aihepiirin parissa, josta julkaisivat Kasvatus & Aika -lehdessä syksyllä 2021 tutkimusartikkelin Demokratiakasvatus rakentavan keskustelun tuolla puolen? Opetussuunnitelmat ja yhteiskuntaopin oppikirjat deliberatiivisen demokratiateorian kritiikin valossa.

Politiikasta-verkkolehden teksti on julkaistu osana Studia Generalia: Demokratiatutkimus -juttusarjaa, joka pohjautuu Tampereen yliopiston Demokratiatutkimuksen verkoston keväällä 2022 järjestämään Studia Generalia -yleisöluentosarjaan. Luentosarjalla lähestyttiin demokratiaa monipuolisesti erilaisista näkökulmista, ja Helkala ja Tomperi luennoivat demokratiakasvatuksesta. Juttusarjan muut tekstit löydät täältä.

Demokratiatutkimuksen verkosto tuo yhteen Tampereen yliopiston tutkijoita eri tieteenaloilta. Sonja Helkala kuuluu verkoston järjestelyryhmään, joka suunnittelee, kehittää ja organisoi verkoston toimintaa.