Katri Jurvakaisen ja Samu Kuopan ihmisyyden kriisiä käsittelevä essee Vita nuovassa

POISED-tutkija Katri Jurvakainen ja verkkomedia Vita nuovan päätoimittaja Samu Kuoppa esittävät Vita nuovassa julkaistussa esseessään ekokriisin olevan oire laajemmasta ihmisyyden kriisistä. Essee popularisoi uusliberaalin yhteiskunnan kontekstissa tapahtuvaa kasvatusta käsittelevää tutkimusta, ja sen lähdemateriaalina toimivat muun muassa useiden POISED-tutkijoiden julkaisut.

Vita nuova on (post)-milleaniaalien kumouksellinen verkkomedia, joka julkaisee monipuolisesti erilaisia asiaproosallisia tekstilajeja, kuten kolumneja, artikkeleja, reportaaseja ja esseitä. Vastaiskuna nykymedian nopean sisällön trendille Vita nuova julkaisee myös paljon pitkiä kirjoituksia. Vita nuova pyrkii tuomaan esiin tuoreita näkökulmia keskittyen aikamme yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Lue Jurvakaisen ja Kuopan teksti allaolevasta linkistä.