Uusia julkaisuja POISED-tutkimusryhmän jäseniltä

Kaisu Mälkin ja Anette Mansikka-ahon kirjoittama painotuore Kasvatustieteen Taskutuutori on eloisa ja monipuolinen opas akateemiseen opiskeluun. Taskutuutori johdattaa muun muassa ajattelun, luovuuden ja kirjoittamisen taitoihin sekä yhteistyötä ja asiantuntijuuden syvenemistä ruokkivaan opiskelukulttuuriin. Opas soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille, vaikka se onkin kirjoitettu etenkin kasvatustieteen opintoja silmällä pitäen. Kirjan ovat kuvittaneet Mia-Carita Hahl ja Saara Fu. 
Kaisu Mälkki & Anette Mansikka-aho: Kasvatustieteen Taskutuutori – Raketti ajattelun avaruuteen! Kirja on ladattavissa vapaasti verkosta.

Aiemmin vuodenvaihteessa ilmestyi kaksi ajattelu- ja keskustelutaitojen opettamista käsittelevää perusteosta, joiden suomennokset Tuukka Tomperi on toimittanut DemoKrit-tutkimushankkeensa puitteissa.
Matthew Lipmanin Ajattelu kasvatuksessa on kasvatusfilosofinen johdatus kriittisen, luovan ja eettisesti huolehtivan ajattelun perusteisiin ja opettamiseen. Professori Lipman oli filosofiaa lapsille -opetusajattelun pioneeri. 
Philip Camin 20 ajattelun työkalua on kattava ja käytännönläheinen johdatus siihen, miten ajattelun taitoja opetetaan erilaisina ajattelun siirtoina ja välineinä tutkivassa yhteistoiminnassa. Professori Cam on lasten ja nuorten filosofoinnin johtavia nykyisiä asiantuntijoita.
Matthew Lipman: Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen
Philip Cam: 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen