From democracy to managerialism – new article on anti-democratic tendencies in Finnish university policies

New open access article from Kohti parempaa yliopistomaailmaa (Towards better academia) -research project including two POISED members Tuukka Tomperi & Tuomas Tervasmäki is published online in Journal of Education Policy.

In this article, the Finnish case study is used to analyse the de-democratising tendencies facing contemporary universities. The research analyses the birth of a new administrative model – the foundation university – how it was politically framed, and how the change was resisted. The focus is placed to the managerial macro-level policy change and the dynamics of resistance against it. Writers illustrate how pre-planned policy preparation meets and overcomes pro-democratic resistance in two university mergers, those of Aalto University (2007–2010) and Tampere University (2014–2020).

The analysis reveals that the aim of narrowing universities’ collegial democracy has been an integral part of the foundation university model. This model protects strategic management from democratic interference of academic community. Article depicts how the reforms have been possible only by dismissing the views of the academic communities in ways that conflict with not only the established understanding of collegial democracy but also traditional legal interpretations of the university autonomy in Finland.

The article calls attention to the implications of current antidemocratic higher education policy: if universities with their highly-educated staffs are not perceived as being capable of exercising democracy, are the rest of the society treated in the same regard?

Mikko Poutanen, Tuukka Tomperi, Hanna Kuusela, Veera Kaleva & Tuomas Tervasmäki (2020) From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies, Journal of Education Policy, DOI: 10.1080/02680939.2020.1846080

Jos metsään haluat mennä nyt…

Raskas työ vaatii raskaat huvit! Tai no, ainakin huvit. Syksyn pimeydessä puurtamisen vastapainoksi POISEDissa vietettiin työhyvinvointipäivää 31.10.2020 retkeilemällä Tampereen Kintulammilla. Työhyvinvointipäivä mahdollistui TATTEn eli Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n apurahan (100e) turvin.

Retkipäivämme Kintulammilla alkoi Kirkkokiven parkkipaikalta, jossa pyhäinpäivän aamuna ei lisäksemme ollut vielä lainkaan muita ihmisiä. Vaikka Kintulammi on suosittu retkikohde, saimme aamulla liikkua metsässä rauhassa, ja vastaamme tuli polulla vain aniharvoja retkeilijöitä.

Koska olimme varautuneet retkeen runsaalla määrällä kahvia, pidimme ensimmäisen kahvitauon jo lyhyen kävelyn jälkeen Kintulammin majalla, tyynen Kintulammin rannalla. Rauhalliseen tahtiin kiersimme Kintulammin ympäri. Ennen kotiinlähtöä saimme nauttia vielä tunnelmallisen nuotiolounaan tihkusateessa Kaukaloistenkallion laavulla. Lounasaikaan jo muutkin retkeilijät olivat löytäneet tiensä Kintulammille.

Päivä retkeilyn merkeissä vastasi juuri niitä odotuksia, joita olimme työhyvinvointipäivällemme asettaneet. Metsässä rentouduimme, irtauduimme työympäristöstä ja kiireestä sekä nautimme toistemme seurasta. Ympäristö oli oiva valinta turvavälit huomioivaan yhdessäoloon ja ajanviettoon. Syksyinen, kolea ja usvainen metsä loi tunnelmaa, joka sopi erityisen hyvin lokakuun viimeiseen päivään.

POISED suosittelee ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, solidaarisuutta työyhteisön kesken, lempeää suhtautumista itseen työntekijänä sekä kiiretöntä käveleskelyä metsässä!

Kiitos TATTElle tämän työhyvinvointipäivän mahdollistamisesta!

Blogi: Kuinka neljäsluokkalaiset voisivat pelastaa maailman?

”Mua välillä vihastuttaa niin paljon olla ihminen!”, tokaisi kymmenvuotias tuskissaan katsottuamme koulussa luontodokumentin. Dokumentin lopussa kerrottiin ihmisen tekojen vaikutuksesta kuudenteen massasukupuuttoaaltoon ja se kirvoitti oppilaan ilmaisemaan mielipiteensä.

Neljäsluokkalaiset oppilaani halusivat tomerasti lähteä pelastamaan maailman. He olivat valmiita kiertämään asuinalueensa talot ovelta ovelle kerätäkseen nimiä vetoomukseen sukupuuttoaallon lopettamiseksi. He halusivat kerätä rahaa, jolla voisivat ostaa metsää elämälle. He halusivat kutsua Lasten uutiset kuvaamaan luokkaamme ja kirjoittaa kirjan!

Kuuntelin heidän ideoitaan ja yritin olla näyttämättä heille, etten usko heidän pystyvän tekemään mitään sukupuuttoaallolle tai ilmastonmuutokselle. Sanoin ymmärtäväni hyvin tuskaa, joka herää tästä tiedosta ja on arvokasta, että haluatte vaikuttaa. Lupasin heille, että palataan tähän, suunnitellaan jotain.

Mielessäni pyöri joitakin ideoita projekteista, joilla he voisivat nähdä pystyvänsä vaikuttamaan, kuten koulun kierrätyksen parantamisen tai kasvisruoan siirtämisen päälinjastolle. Ideat ovat hyviä ja vievät vaikuttamisen kohteet lähemmäksi oppilaita. Lisäksi projektit ovat opettajan näkökulmasta helpommin hallittavia, kun ne alkavat jostain, ovat konkreettisia ja päättyvät johonkin ja ne pysyvät koulun sisällä.

Päivän opetustuntien jälkeen säntään toisen työni pariin. Olen kirjoittamassa apurahahakemusta väitöskirjalleni. Tapaamme POISEDin kanssa pohtiaksemme sitä, miten tutkimussuunnitelmaani voisi kehittää. Keskustelen sujuvasti siitä, miten ympärisökasvatus on epäonnistunut kasvattamaan ihmisiä kestävään elämäntapaan. Kritisoin koulun ympäristökasvatuksen epäonnistuneen tarjoamaan nuorille keinoja oikeasti vaikuttaa asioihin ja jättäneen nuoret ympäristöahdistuksensa kanssa oman onnensa nojaan. Koulu tarjoaa lähinnä koulun sisällä tapahtuvia “puuhasteluprojekteja”. Koulu pelkää poliittisuutta eikä näe nuoria täysivaltaisina tai uskottavina toimijoina. Ei ihmekään, että nuoret ovat kanavoineet turhautumistaan koululakkoiluun.

Vasta seuraavana päivänä huomaan sen: suhtauduin oppilaisiini tismalleen samalla tavalla kuin mistä kritisoin koulua.

Sydämeni särkyi. 

Miten ohjata tuo oppilaideni osoittama tarmo ja into sellaiseen toimintaan, joka olisi heille mahdollista ja jolla he voisivat todella vaikuttaa asioihin? Sukupuuttoaallon pysäyttäminen on niin suuri ongelma, että en pysty keksimään sellaista vaikuttamisen keinoa alakoulun oppilaille, jonka vaikutuksia pääsisimme näkemään.

Pelkään tartuttavani heihin apatian ja kyynisyyden ja siksi tuntuu helpommalta olla käsittelemättä koko aihetta. Pelkään, että se valtaa heidät ennen pitkää, kun he tajuavat kuinka pieniä heidän vaikutusmahdollisuutensa viheliäisiin ongelmiin ovat.

Väitöskirjassani toivon löytäväni yhdessä nuorten kanssa heille konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kokemuksia vaikuttamisesta. 

Miten voisin hyödyntää väitöksen suunnitelmiani koululuokassa? Tunnen tarvetta pitää koulussa langat käsissäni. Tuntuu vaaralliselta lähteä projektiin, josta en voi tietää, mitä tapahtuu. Pelottaa, että kontrolloimaton toiminta ei saa aikaan lapsille sellaisia vaikuttamisen kokemuksia, joita heidän toivoisin saavan. Pahinta mitä voisi tapahtua on, että heille muodostuu vaikuttamisesta epäonnistumisen kokemus.

Ehkä minun pitääkin vain uskaltaa lähteä soitellen sotaan. Tärkeintä saattaakin olla tekemisen meiningin välittäminen. Sellaisen asenteen juurruttaminen, että on tärkeää miettiä luovia vaikuttamisen keinoja ja yrittäminen riittää. Samalla voimme oppia sietämään epäonnistumisen tunnetta ja sitä, että kaikki ei mene aina niin kuin suunnittelisi. Mutta tärkeintä on silti yrittää ja pitää yllä toivoa siitä, että hyvän tulevaisuuden voi saavuttaa. 

Päätänkin, että haluan luokassani vaalia vaikuttamisen kulttuuria. Tärkeintä ei ole saada kokemus onnistuneesta vaikuttamisesta, vaan positiivinen kokemus vaikuttamaan pyrkivän toiminnan harjoittelemisesta ja yrittämisestä, vaikka ei tiedetä mihin yritys johtaa. Toivo muodostuu siitä, että ainakin tekee jotain. Vaikka emme pystyisi hillitsemään ilmastonmuutosta, ainakin yritimme.

Anette Mansikka-aho,

väitöskirjatutkija ja luokanopettaja

Kirjallisuutta

Aarnio-Linnanvuori, E. (2018). Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. Environmentalica Fennica 34. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Pihkala, P. (2017). Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Helsinki: Kirjapaja. 

Pihkala, P. (2019). Mieli maassa? Ympäristötunteet. Helsinki: Kirjapaja.

Saari, A. (2016). Tuskallista tietää: Psykoanalyyttinen teoria ja traumaattisen tiedon oppiminen. Kasvatus 47 (1), 20-33.

Solnit, R. (2016). Hope in the dark: Untold Histories, Wild Possibilities.Canongate Books.

UNESCO, Common Worlds Research Collective. (2020). Learning to become with the world: Education for future survival. UNESCO Futures of Education report (tulossa 2021).

Värri, V. M. (2018). Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

New Book: The International Emergence of Educational Sciences in the Post-World War Two Years

The book brings together contributions from curriculum history, cultural studies, visual cultures, and science and technology studies to explore the international mobilizations of the sciences related to education during the post-World War Two years. Crossing the boundaries of education and science studies, it uniquely examines how the desires of science to actualize a better society were converted to the search for remaking social life that paradoxically embodied cultural differences and social divisions.

The book examines how cybernetics and systems theories traveled and were assembled to turn schools into social experiments and laboratories for change. Explored are the new comparative technologies of quantification and the visualization of educational data used in the methods of mass observation. 

In the book, Poised researcher Antti Saari examines the concept of feedback in post-World War Two educational sciences as a diagram – a general blueprint for organizing, speaking of, and observing behavior that can operate in a host of different educational time-spaces.

As a diagram, feedback incorporates teaching machines and programmed instruction as well as discourses on educational reforms. As such, this chapter highlights, first, that a diagram of feedback assumes a haunting presence in observing and speaking about teaching and learning. Second, the diagram both sustains and overcomes ontological distinctions between animals, humans, material objects,
and technology. Third, the diagram operates topologically, i.e. it forms its own distances and
parallels relatively independent of external coordinates to make subjects, objects and spaces that count as ’pupils, classrooms, and an education system.

”The International Emergence of Educational Sciences in the Post-World War Two Years.” is out on October 26th 2020 from Routledge.

New Article on Philosophy of Environmental Education


There are currently two broad forms of critique undergirding environmental education theories: the first is one of subtraction from perceived reality as it seeks to reveal and remove illusions and ideologies, while the other takes the inverse form of adding to reality in the form of investigating how matter comes to matter. This article suggests a third form that explores the paradoxical and uncanny aspects of ecological awareness and assumes an apophatic, self-negating form, which short-circuits and relinquishes all attempts at epistemological closure
.

”Strange Loops, Oedipal Logic, and an Apophatic Ecology: Reimagining Critique in Environmental Education” by POISED researcher Antti Saari and John Mullen (University of Michigan) is recently published in Educational Philosophy and Theory. You can read the open access article here.