Teacher agency and futures thinking

POISED-researcher Jan Varpanen was the lead author in a recently published paper by the name Teacher Agency and Futures Thinking. The paper details the opportunities offered for research on teachers’ agency by concepts drawn from the field of futures studies. The open access article can be found here.

The paper is an example of collaboration between POISED and other Finnish universities. Of the other authors in the paper, Antti Laherto and Jaakko Hilppö work at the University of Helsinki University while Tuulikki Ukkonen-Mikkola works at the University of Jyväskylä. The paper was drawn up in the Finnish research and development project ”Innoplay” (2018-2022), funded by the Ministry of Education and Culture. The project centered around developing the conceptual and practical tools early childhood education and primary school teachers need for engaging with technology as a novel aspect of the national curriculum.

The focus of the paper itself, however, is broader in that the paper contributes to recent debates as to how teachers make a difference in confronting educational reforms. A novel approach is introduced to this discussion with the help of concepts drawn from the field of futures studies. With the help of short future essays written by the teachers who took part in the Innoplay-project, the authors illustrate how work explicitly engaging with the teachers’ images of the future opens up opportunities for reflection regarding the societal role of education and the teacher profession.

Veli-Matti Värri ja Katri Jurvakainen vastuullisuusseminaarissa

Haaga-Heliassa järjestetty Vastuullisuusseminaari kokosi joukon tutkijoita, opettajia ja muita kiinnostuneita Pasilan auditorioon perjantaina 11.3.2022.

Seminaarissa lähestyttiin kestävyyden ja kestävän kehityksen käsitteitä useista erilaisista näkökulmista. Puheenvuorojen punaisena lankana kulki teema Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä.

Seminaari järjestettiin osana OKM:n rahoittamaa Kesto-hanketta.

Katri Jurvakaisen ja Samu Kuopan ihmisyyden kriisiä käsittelevä essee Vita nuovassa

POISED-tutkija Katri Jurvakainen ja verkkomedia Vita nuovan päätoimittaja Samu Kuoppa esittävät Vita nuovassa julkaistussa esseessään ekokriisin olevan oire laajemmasta ihmisyyden kriisistä. Essee popularisoi uusliberaalin yhteiskunnan kontekstissa tapahtuvaa kasvatusta käsittelevää tutkimusta, ja sen lähdemateriaalina toimivat muun muassa useiden POISED-tutkijoiden julkaisut.

Vita nuova on (post)-milleaniaalien kumouksellinen verkkomedia, joka julkaisee monipuolisesti erilaisia asiaproosallisia tekstilajeja, kuten kolumneja, artikkeleja, reportaaseja ja esseitä. Vastaiskuna nykymedian nopean sisällön trendille Vita nuova julkaisee myös paljon pitkiä kirjoituksia. Vita nuova pyrkii tuomaan esiin tuoreita näkökulmia keskittyen aikamme yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Lue Jurvakaisen ja Kuopan teksti allaolevasta linkistä.

Yleisöluentoja demokratiasta

Tänään alkaa Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkoston Studia Generalia -yleisöluentosarja, jossa esitellään Tampereen yliopistossa tehtävää monitieteistä demokratiatutkimusta. Demokratiakasvatuksen kysymyksiä luentosarjalla käsittelevät POISED-tutkijat Tuukka Tomperi ja Sonja Helkala.

Luennot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin 9.3.-4.5.2022 klo. 17-19 (ei pääsiäisviikolla 13.4.2022) Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa (K104). Luentoja voi seurata myös Zoomin kautta. Demokratiakasvatuksen teemat ovat esillä 20.4. Luentosarjan ohjelman ja lisätiedot löydät oheisesta linkistä.

https://research.tuni.fi/democracyresearchnetwork/event/studia-generalia-lecture-series/

POISED-tutkimuksiin pohjautuva Johanna Kallion teksti Alusta! -verkkojulkaisussa

POISED-tutkija Johanna Kallio summaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Alusta! -verkkojulkaisuun pyydetyssä kirjoituksessa väitöstutkimuksensa ja POISED-tutkijoista koostuvan EnAct-tutkimushankkeen pohjalta itsekasvatusta ekokriisien aikakaudella.

Teksti perustuu osittain Kallion Tutkijan taajuudella -podcasthaastatteluun Radio Moreenilla. Podcastjakso oli osa viime vuoden Tutkijoiden yön ohjelmistoa.

Kallion tekstin pääset lukemaan alta Alusta!:n sivuilta.