Johanna Kallio, Jani Pulkki, Antti Saari ja Tuomas Tervasmäki muotoilevat ekoterapeuttista itsekasvatusta Kasvatus & Aika -journaalin Antroposeeni-teemanumerossa

POISED-tutkijat Johanna Kallio, Jani Pulkki, Antti Saari ja Tuomas Tervasmäki ovat mukana Kasvatus ja Aika -journaalin tuoreimmassa Antroposeeni-teemanumerossa tekstillään Ekoterapeuttinen itsekasvatus – Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta kapitaloseenin ajassa.

Artikkelissa tarkastellaan Erich Frommin (1900–1980) ajattelua itsekasvatuksen eli ihmisen omaehtoisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Tarkastelun pohjalta muodostuu ekoterapeuttisen itsekasvatuksen malli, joka uudelleenkontekstualisoi Frommin rakkauden teoriaa ja yhteiskuntakriittistä otetta kapitaloseenin ajassa. Artikkeli argumentoi kapitaloseenin olevan kaikelle elolliselle haitallinen ajanjakso, jossa vallitsevia käytäntöjä on tarpeen muokata itsekasvatuksen avulla. Tällainen vallitsevien ajattelumallien syvällinen kyseenalaistaminen ja kehittäminen ymmärretään artikkelissa ihmismielen hyvinvointia tukevana itsekasvatuksen muotona, joka sisältää terapeuttisia piirteitä. Ekoterapeuttisen itsekasvatuksen tulkinta kuvaa rakkauden teoriaan sisältyvät rakastamisen käytäntöjen ehdot sekä niitä taustoittavat huolenpidon, kunnioituksen, vastuuntunnon ja tiedon osa-alueet osana ekologisesti kestävämmän itsekasvatuksen harjoittamista. Elonkehän monimuotoisuutta edistävää tunnetta ja ekoterapeuttisen itsekasvatuksen tavoitetta kuvataan artikkelissa biofilian käsitteellä. Nykyistä kapitalistista järjestystä eli kapitaloseenin aikaa jäsennetään puolestaan biofobian eli elollisten asioiden pelon käsitteellä. Frommin teorioiden pohjalta rakennetaan uudenlaista itsekasvatuskäsitystä, ekoterapeuttista itsekasvatusta, jonka lähtökohtana on siirtyminen biofobisesta asenteesta kohti terapeuttisia piirteitä omaavaa biofiliaa.

Koko artikkeli on luettavissa täältä.

POISED-tutkimuksiin pohjautuva Johanna Kallion teksti Alusta! -verkkojulkaisussa

POISED-tutkija Johanna Kallio summaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Alusta! -verkkojulkaisuun pyydetyssä kirjoituksessa väitöstutkimuksensa ja POISED-tutkijoista koostuvan EnAct-tutkimushankkeen pohjalta itsekasvatusta ekokriisien aikakaudella.

Teksti perustuu osittain Kallion Tutkijan taajuudella -podcasthaastatteluun Radio Moreenilla. Podcastjakso oli osa viime vuoden Tutkijoiden yön ohjelmistoa.

Kallion tekstin pääset lukemaan alta Alusta!:n sivuilta.

POISED-tutkijoiden EnAct-hanke järjestää Arto O. Salosen luennon 1.12. klo 17–21 Zoomissa

Tunnettu kestävämmän tulevaisuuden visionääri ja puhuja, apulaisprofessori Arto O. Salonen (Itä-Suomen yliopisto) johdattaa luennolla arjen ympäristöaktivismin monitahoisuuteen ja sivistymisen myötä avautuviin mahdollisuuksiin. Luento-osuuden jälkeen seuraa yleinen keskustelutilaisuus.

Tilaisuus toteutetaan Zoomissa. Linkki löytyy tapahtumasivulta ja EnAct-hankkeen sivuilta. Luentoa on mahdollista seurata myös Sampolan Auditoriossa yhdessä EnAct-hankkeemme tutkijoiden kanssa. Auditoriossa edellytämme kasvomaskien käyttöä, ja niitä on saatavissa myös auditorion ovilta. Tule paikalle vain terveenä, ja muistetaan kasvomaskien käytön ohella pitää huolta turvaväleistä. Pidetään yhdessä huolta toisistamme!

Lämpimästi tervetuloa!