List of Publications: Antti Saari

A Peer-reviewed scientific articles

A1 Journal article

Kallio, J., Pulkki, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. 2022. Terapeuttinen itsekasvatus: Tulkinta Erich Frommin rakkauden teoriasta antroposeenin ajassa. Kasvatus ja Aika 16 (3), 4–21. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/111733/72561

Saari, A., Varpanen, J. & Kallio, J. 2022. Aktivismi ja itsekasvatus: Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana. Aikuiskasvatus42(1), 37-49.

Varpanen, J., Saari, A., Jurvakainen, K. & Kallio, J. 2022. The Uncanny Challenge of Self-Cultivation in the Anthropocene. Studies in Philosophy and Education.

Saari, A. 2021. Topologies of desire: Fantasies and their symptoms in educational policy futures. European Educational Research Journal. Online first version:  https://doi.org/10.1177/1474904120988389

Säntti, J., Hansen, P. & Saari, A. 2021. Future jamming: Rhetoric of new knowledge in Finnish educational policy texts. Policy Futures in Education. Online first version: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210320985705

Baker, B. & Saari, A. 2020. A picture speaks a thousand words? Vision, visuality, authorization. Educational Philosophy and Theory 52(2), 159-169.

Piattoeva, N. & Saari, A. 2020. Rubbing against data infrastructure(s): Methodological explorations on working with(in) the impossibility of exteriority. Journal of Education Policy. Online first-version: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2020.1753814

Saari, A. & Mullen, J. 2020. Strange Loops, Oedipal Logic, and an Apophatic Ecology:
Reimagining Critique in Environmental Education. Educational Philosophy and Theory. Online first version: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.1829466

Saari, A. 2020. Transference and the Gateless Barrier: A Relational Approach to Contemplative Education. Journal of Transformative Education 18(1), 24-40.

Saari, A. 2019. Out of the box: behaviourism and the mangle of practice. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(1), 109-121.

Saari, A. & Mullen, J. 2018. Dark Places: Environmental education research in a world of hyperobjects. Environmental Education Research. Online first version https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2018.1522618?journalCode=ceer20

Saari, A. & Säntti, J. 2018. The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. European Educational Research Journal 17(3), 442-457. 

Baker, B. & Saari, A. 2018. “The anatomy of our discontent”: From braining the mind to mindfulness for teachers. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 39(2), 169-183

Saari, A. 2018. Emotionalities of rule in pedagogical mindfulness literature. Journal of Management, Spirituality & Religion 15 (2), 141-154. 

Harni, E., Nikkola, T. & Saari, A. 2018. Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus 38 (1), 30-45.

Saari, A. & Värri, V.-M. 2017. Outoja muukalaisia: Hyperobjektien aika ympäristökasvatuksen haasteena. Kasvatus 48 (5), 403-314.

Saari, A.  (2017). Wandering along the Moebius strip: Radical reflexivity in the archaeology of educational research. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 12 (2), 129-151.

Saari, A. 2017. Sormi osoittaa kuuta: Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24 (1), 65-72.

Saari, A. & Harni, E. 2016. Zen and the art of everything: Governing spirituality in entrepreneurship education. Ephemera: Theory and Politics in Organization 16 (4), 99-119. 

Saari, A. & Harni, E. 2016. Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma. Ennen ja nyt 3.  

Saari, A. 2016. Knowledge without contexts? A Foucauldian analysis of E.L. Thorndike’s positivist educational research. Studies in Philosophy and Education, 35(6), 589-603.

Harni, E. & Saari, A. 2016. Elämän politiikka J.A. Hollon ajattelussa. Kasvatus & Aika 10(2), 19–32.

Saari, A. 2016. Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta. Aikuiskasvatus 36(1) 4-13.

Saari, A. 2016. Tuskallista tietää: Psykoanalyyttinen teoria ja traumaattisen tiedon oppiminen. Kasvatus 47 (1) 22–33.

Harni, E. & Saari, A. 2015. Onnellisuuden Hermes: Positiivisen psykologian hegemoniapyrkimykset. Agon 47, 4-11.

Saari, A. & Harni, E. 2015. Kyyhky ja opetuskone: Inhimillisen ja ei-inhimillisen yhteenliittymiä B.F. Skinnerin behaviorismissa. Kasvatus ja Aika 9 (1), 41–55.

Pulkki, J., Saari, A. & Dahlin, B. 2015. Contemplative Pedagogy and Bodily Ethics. Other Education 4 (1), 33-51.

Saari, A. 2013. Tilastollinen järkeily ja oppilasarviointi suomalaisen kasvatustieteen historiassa Ian Hackingin tieteenfilosofian näkökulmasta. Kasvatus ja Aika 6(3) 5-23.

Saari, A. 2012. The Map is the Territory – Educational Evaluation and the Topology of Power. European Educational Research Journal 11(4), 586–600.

Saari, A. & Pulkki, J. 2012. ”Just a Swinging Door” – Examining the Egocentric Misconception of Meditation. Paideusis 20(2), 15–24.

Saari A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: Soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus ja aika 1 (1), 41-55.

Saari, A. 2006. Elinikäisen oppimisen Panopticon. Aikuiskasvatus 26 (4) 296-330.

A3 Book sections

Saari, A. & Tervasmäki, T. 2022. Un espejo para las personas   –   Disrupciones y aporías en documentos curriculares. (Mirror for the People – Disruptions and Aporias in National Curriculum Documents).  Historia de la Educaciòn 40, 103–120.

Hartong, S., Piattoeva, N., Saari, A. & Savage, G. 2022. Transformation of Education Policy and Governance in the Digital Era. Digitalization and the Welfare State (pp. 304-318). Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780192848369.003.0017

Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H. 2021. Terapeuttisen vallan käsitteellisiä näkökulmia ja historiallisia kehityskulkuja. In Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H. (eds.)  Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa (pp. 13-30). Vastapaino.

Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H. (2021). Terapeuttisen vallan jännitteet. In  Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H.  (eds.)  Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa (pp. 333-340). Tampere: Vastapaino.

Hansen, P. Säntti, J. & Saari, A. 2021. Tulevaisuuskuvat koulutuksen hallintana ja ohjauksena: Koulutuksen vaihtoehtoiset, kerrokselliset ja rinnakkaiset tulevaisuudet. In J. Kauko, J. Varjo & H. Silvennoinen (eds.)  Kasvatussosiologian vuosikirja 3. FERA, 283–309.

Holmberg, L., & Saari, A. 2021. Itsehallinta vankiloiden kuntouttavassa ohjelmatyössä. In Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H. (eds.) Terapeuttinen valta: Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa (pp. 171-191). Tampere Vastapaino.

Saari, A. & Tervasmäki, T. 2021. Un espejo para las personas. Disrupciones y aporías en documentos curriculares nacionales en Finlandia. Historia de la educacíon 40, 103–120.

Saari, A. 2020. Diagrams of Feedback: Behaviorism, Programmed Instruction and Cybernetic Planning. In T. Popkewitz, D.  Pettersson, and K-J. Hsiao (eds.)  The International Emergence of Educational Sciences in the Post-World War Two Years Quantification, Visualization, and Making Kinds of People. New York: Routledge, 169–186.

Saari, A. 2020. Transference, Desire, and the Logic of Emancipation: A Psychoanalytic Approach to Transformative Learning. In P. Trifonas (Ed.) Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education. Springer.  https://link-springer-com.libproxy.tuni.fi/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-01426-1_1-1#

Kauko, J., Saari, A. & Tervasmäki, T. 2020. Government, Policy and the Role of the State in Secondary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies.  London: Bloomsbury.  https://www.becs-bloomsbury.com/article?docid=b-9781350996489&tocid=b-9781350996489-002&st=

Saari, A. 2019. Selkeät tavoitteet, hallittu opetus Opetussuunnitelma-ajattelun tavoitediskurssien historiaa. In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 247–270.

Saari, A.& Harni, E. 2019.  Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma (edited republication). In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 99–119.

Saari, A. 2019. Sinä voit! Positiivinen psykologia ja onnellisuuden hallinta. In K. Filander, M. Korhonen & P. Siivonen (eds.) Huiputuksen moraalijärjestys: Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Vastapaino.

Piattoeva, N. & Saari, A. 2019. The Infrastructures of Objectivity in Standardized Testing. In B. Maddox (Ed.) International Large-Scale Assessments in Education. London: Bloomsbury, 53-68.

Saari, A. 2018. The Experience of the Uncanny as a Challenge for Teaching Ecological Awareness. In  R. Foster, J. Mäkelä & R. Martusewicz (Eds.) Art, EcoJustice, and Education: Intersecting Theories and Practises. New York: Routledge, 36-46.

Mansikka-Aho A,, Saari A., Lätti J., Eskola J. 2018. ”Se vaikenee, joka pelkää” : Ilmastonmuutos traumaattisena tietona. In J. Eskola, I. Nikanto & S. Virtanen (Eds.) Aikamme kasvatus: Vain muutos on pysyvää? 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 187-210.

Saari, A., Salmela, S. Vilkkilä, J. 2017.  Bildung- ja curriculum-perinteet suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa. In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 61-82. 

Saari, A. Tervasmäki, T. & Värri, V.-M. 2017. Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83-108. 

Saari, A. 2017. Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. In Popkewitz, T.A., Diaz, J. & Kirchgasler, R. (eds.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211-227.

Saari, A. 2016. Läsnäolon ristiriidat: Tietoisuustaidot opetustyössä. In J. Parviainen, T. Kinnunen & I. Kortelainen (eds.) Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 199-214.

Saari, A. & Harni, E. 2016. Positive psychology as Translation and Conquest of Schooling. In Petersen, E. & Millei, Z. (Eds.) Interrupting the psy-disciplines in education. London: Palgrave Macmillan, 93-110.

Saari, A. 2016. Awakening from a speculative slumber. Justifying the role of empirical knowledge in Finnish educational research. In A. Hoffmann-Ocon & R. Horlacher (Eds.) Pedagogy and educational knowledge – Ambitions and imaginations in teacher education. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, pp. 117-133.

Pulkki J., Saari A. Pulkki J., & Värri V-M. 2015. Vapaus, valta ja vastuu terveydenhuollossa -yhteiskuntafilosofinen näkökulma. In Niemelä M., Kokkinen L., Pulkki J., Saarinen A. & Tynkkynen L-K. (eds.) Terveydenhuollon muutokset. Politiikka, järjestelmä ja seuraukset. TUP: Tampere. 154–170.

Saari, A. 2014. Oppimiskone. In Saari, A., Jokisaari, O.-J. & Värri, V.-M. (eds.) Ajan kasvatus: Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 41-60.

Saari, A., Jokisaari, O.-J. & Värri, V.-M. 2014. Johdanto: Kritiikin mahdollisuus. In Saari, A., Jokisaari, O.-J. & Värri, V.-M. (eds.) Ajan kasvatus: Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press.9-22.

Väänänen, M., Saari, A. & Kortelainen I. 2014. Johdanto. In Kortelainen, I., Saari, A. & Väänänen, M. (eds.) Mindfulness ja tieteet. Tampere: Tampere University Press. 9-21.

Pulkki, J. & Saari, A. 2014. Voiko hiljaisuudesta oppia? Kriittisiä näkökulmia kontemplatiiviseen pedagogiikkaan. In Kortelainen, I., Saari, A. & Väänänen, M. (eds.) Mindfulness ja tieteet. Tampere: Tampere University Press. 141- 157

Saari, A., Salmela, S. & Vilkkilä, J. 2014. Governing Autonomy: Subjectivity, Freedom, and Truth in Finnish Curriculum Discourse. In W. Pinar (ed.) Handbook of International Research in Curriculum – 2nd edition. New York: Taylor & Francis. 183-200.

Saari, A. 2007. 1900-luvun alun kokeellisen kasvatustieteen ohjelma kasvatustieteellisen tiedon uudelleenmäärittelynä. In J.Tähtinen & S.Skinnari (eds.) Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 319-338

B Non-refereed scientific articles

B1 Journal article

Saari, A., Kallio, J., & Varpanen, J. (2022). Itsekasvatusta vai rakenteellisia muutoksia? Kyllä kiitos! Kasvatus ja Aika 16 (4), 125–131 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/124689/75707

Saari, A. 2020. Koulutuksen hallinnan utopiat: Oppimisen tutkimus ja opetusteknologia historiallisessa perspektiivissä. Tiedepolitiikka 2/2020, 22–28.

Saari, A. 2017. Panoraama kasvatustieteen kentästä. Review of Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Aikuiskasvatus  37 (2) 

Kortelainen, I., Omaheimo, J., Ranki, K. & Saari, A. 2017. Läsnäolon kokemus ja politiikka. Niin & Näin 24 (1), 61-62.

Kinos J., Saari A., Lindén J., Värri V-M. 2015. Onko kasvatustiede aidosti opettajaksi opiskelevien pääaine? Kasvatus 46 (2), 176–182.

Sivenius, A. & Saari, A. 2015. Pääkirjoitus: Kasvatustieteellisen tutkimuksen tienviitat ja totuuden poliittisuus. Kasvatus 46(3), 217–219. 

Saari, A. 2013. Suomalaisen koulupedagogiikan kasvatustieteellinen perusta 1900-luvulla. Kasvatus ja Aika  7(49), 72-78.

Saari, A. 2012. Koulu ristiriitojen keskellä: Review of  J. Salminen 2011. Koulun pirulliset dilemmat. Kasvatus 43 (5).

Saari, A. 2011. Kritiikin aika. Kasvatustieteen repressiohypoteesi. Kasvatus & Aika 5 (2), 35–48. 

Saari, A. 2010. Hallinnan tutkimusta suomeksi. Review of  Peter Miller & Nikolas Rose 2010. Miten meitä hallitaan. Suom. Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino. 345 s.

Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.) 2010. Hallintavalta – Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus. 279 s. Kasvatus & Aika 4 (3), 104-110.

Saari, A. 2009. Käytännöllinen johdatus Foucault’n ajatteluun. Review of  K. Alhanen, Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Kasvatus ja Aika 2 (3) 91-94.

Saari, A. 2008. Review of: A. Fejes & K. Nicoll (eds.) Foucault and Lifelong Learning. LLinE – Lifelong Learning in Europe  4/2008. 279-280.

Saari, A.2006. Metodologista sparrausta kärsivällisille. Review of M. Foucault, Tiedon arkeologia. Kasvatus 37 (5), 512-515

Saari, A. 2005. Moraalin sirpaleet. Review of A. MacIntyre. Hyveiden jäljillä: Moraaliteoreettinen tutkimus. Kasvatus 36. (4), 327-329.

Hulkko, A., Saari, A., Ojala, H., Pikanen, S. & Vuorikoski, M. 2004. Review of J. Varto. Isien synnit: kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma. Kasvatus 35  (5), 560-562

B2 Book section

Saari A. 2018. Elinikäinen oppiminen niukkuuden aikakaudella. In A. Jauhiainen, J. Kivirauma & H. Kinnari (eds.) Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja A:216, 25-45.

Saari, A., Väänänen, M. & Kortelainen, I. 2014. Lukijalle. In Kortelainen, I., Saari, A. & Väänänen, M. (eds.) 2014. Mindfulness ja tieteet. Tampere: Tampere University Press, 7-8.

B3 Non-refereed conference proceedings

Saari, A. 2013. Transfering Knowledge – Research Practices in Early American Psychology of Learning. In conference proceedings of The Practices in Making Practice: Registers in the Realizations of a Concept, Luxemburg, 18.-19.9.2013.

C Scientific books, monographs

C1 Books

Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.

Saari, A. 2011. Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Akateeminen väitöskirja (see also G.) Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. E-kirja: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68077

Mäkinen, M., Nikander, E., Pantzar, T. & Saari, A. 2009. Inklusiivinen erilaisuus kasvatuksessa. Tampereen yliopisto: Opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 30.

C2 Edited book, special issue of a journal

Brunila, K., Harni, E., Saari, A., & Ylöstalo, H. 2021. Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Heikkinen, H.L.T., Kaukko, M., Nikkola, T. & Saari, A. (eds.) 2021. Special issue on decontextualization in education. Kasvatus, 51(5).

Sivenius, A. & Saari, A. (eds.) 2015. Special issue on methodology. Kasvatus 46(3).

Saari, A., Jokisaari, O.-J. & Värri, V.-M. (eds.) 2014. Ajan kasvatus: Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 

Kortelainen, I., Saari, A. & Väänänen, M. (eds.) 2014. Mindfulness ja tieteet. Tampere: Tampere University Press.

E. Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

E1 Popularised articles, newspaper articles

Harni, E. & Saari, A. 2018. Onnellisuuden ja haavoittuvuuden politiikat. Politiikasta. 16.3.2018. http://politiikasta.fi/onnellisuuden-ja-haavoittuvuuden-politiikat/

Saari, A. & Säntti, J. 2015. Kouluja ei pidä digitalisoida väkisin. Helsingin Sanomat, Vieraskynä 7.9.2016. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1473138151829 

Kortelainen, I. & Saari, A. 2013. Zen ja kapitalismin henki – vaadimme yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa mindfulnessin markkinoihin. Column and view interview in Alusta! 21.05.2013. http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/05/21/zen-ja-kapitalismin-henki.html

G. Theses

G2 Master’s thesis

Saari, A. 2005. Kasvatustiede tiedon ja vallan kentässä. Kokeellisen kasvatustieteen muotoutuminen Suomessa foucault’laisen kriittisen historiankirjoituksen valossa. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

G4 Monograph dissertation

Saari, A. 2011. Kasvatustieteen tiedontahto: Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.