Veli-Matti Värri ja Katri Jurvakainen vastuullisuusseminaarissa

Haaga-Heliassa järjestetty Vastuullisuusseminaari kokosi joukon tutkijoita, opettajia ja muita kiinnostuneita Pasilan auditorioon perjantaina 11.3.2022.

Seminaarissa lähestyttiin kestävyyden ja kestävän kehityksen käsitteitä useista erilaisista näkökulmista. Puheenvuorojen punaisena lankana kulki teema Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä.

Seminaari järjestettiin osana OKM:n rahoittamaa Kesto-hanketta.

Katri Jurvakaisen ja Samu Kuopan ihmisyyden kriisiä käsittelevä essee Vita nuovassa

POISED-tutkija Katri Jurvakainen ja verkkomedia Vita nuovan päätoimittaja Samu Kuoppa esittävät Vita nuovassa julkaistussa esseessään ekokriisin olevan oire laajemmasta ihmisyyden kriisistä. Essee popularisoi uusliberaalin yhteiskunnan kontekstissa tapahtuvaa kasvatusta käsittelevää tutkimusta, ja sen lähdemateriaalina toimivat muun muassa useiden POISED-tutkijoiden julkaisut.

Vita nuova on (post)-milleaniaalien kumouksellinen verkkomedia, joka julkaisee monipuolisesti erilaisia asiaproosallisia tekstilajeja, kuten kolumneja, artikkeleja, reportaaseja ja esseitä. Vastaiskuna nykymedian nopean sisällön trendille Vita nuova julkaisee myös paljon pitkiä kirjoituksia. Vita nuova pyrkii tuomaan esiin tuoreita näkökulmia keskittyen aikamme yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Lue Jurvakaisen ja Kuopan teksti allaolevasta linkistä.

Yleisöluentoja demokratiasta

Tänään alkaa Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkoston Studia Generalia -yleisöluentosarja, jossa esitellään Tampereen yliopistossa tehtävää monitieteistä demokratiatutkimusta. Demokratiakasvatuksen kysymyksiä luentosarjalla käsittelevät POISED-tutkijat Tuukka Tomperi ja Sonja Helkala.

Luennot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin 9.3.-4.5.2022 klo. 17-19 (ei pääsiäisviikolla 13.4.2022) Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa (K104). Luentoja voi seurata myös Zoomin kautta. Demokratiakasvatuksen teemat ovat esillä 20.4. Luentosarjan ohjelman ja lisätiedot löydät oheisesta linkistä.

https://research.tuni.fi/democracyresearchnetwork/event/studia-generalia-lecture-series/

POISED-tutkimuksiin pohjautuva Johanna Kallion teksti Alusta! -verkkojulkaisussa

POISED-tutkija Johanna Kallio summaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Alusta! -verkkojulkaisuun pyydetyssä kirjoituksessa väitöstutkimuksensa ja POISED-tutkijoista koostuvan EnAct-tutkimushankkeen pohjalta itsekasvatusta ekokriisien aikakaudella.

Teksti perustuu osittain Kallion Tutkijan taajuudella -podcasthaastatteluun Radio Moreenilla. Podcastjakso oli osa viime vuoden Tutkijoiden yön ohjelmistoa.

Kallion tekstin pääset lukemaan alta Alusta!:n sivuilta.

Apurahaonnea POISEDissa!

Suomen kulttuurirahaston keskusrahaston apurahapäätökset julkistettiin 17.2. POISEDin tutkijoista Jan Varpanen kunnostautui tämän kerran haussa ja nappasi itselleen vuoden mittaisen henkilökohtaisen apurahan väitöskirjatutkimukseen. Varpasen tutkimus kuuluu kasvatusfilosofian alaan ja käsittelee kasvatuksen suhdetta immanentteihin käytäntöihin.

Käsite immanentti käytäntö viittaa erilaisiin yhdessäolemisen muotoihin, joilla ei ole itselleen ulkoisia päämääriä, vaan toiminnan merkitys rakentuu osallistujien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Varpasen kehittyvän ajattelun suuntaviivoista voi lukea lisää Kasvatus-lehden numerossa 4/2021 julkaistusta artikkelista ”Uutta kasvatusajattelua luomassa: dekontekstualisaatio spekulatiivisena mahdollisuutena”.

Lisätietoja Varpasen tutkimuksesta voit kysyä sähköpostitse: jan.varpanen@tuni.fi